Θερμοδυναμική μεταβλητή

(Ανακατεύθυνση από Θερμοδυναμικό μέγεθος)

Στη Θερμοδυναμική με τον όρο θερμοδυναμική μεταβλητή, ή θερμοδυναμικό μέγεθος χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να χαρακτηριστεί μία θερμοδυναμική διεργασία, ή κατάσταση, εξ ου και η επιπλέον ονομασία μεταβλητή θερμοδυναμικής κατάστασης

¨Όλες οι παραπάνω είναι εκτατικές μεταβλητές, δηλαδή υπολογίζονται αθροιστικά εντός του αυτού θερμοδυναμικού συστήματος.