Η Θεωρία της λογοτεχνίας με την αυστηρή έννοια του όρου αναφέρεται στην συστηματική μελέτη της φύσης της λογοτεχνίας και των μεθόδων ανάλυσης της λογοτεχνίας[1]. Παρόλα αυτά, από τον 19ο αιώνα και έπειτα οι λόγιοι της λογοτεχνίας συχνά περιλαμβάνουν - επιπρόσθετα, ή ακόμη και παρά την σημασία της θεωρίας της λογοτεχνίας με την αυστηρή έννοια- μελέτες της ιστορίας της διανοητικότητας, της ηθικής φιλοσοφίας και άλλων διεπιστημονικών θεμάτων που συσχετίζονται με τον τρόπο που οι άνθρωποι ερμηνεύουν την σημασία[1]. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες στα σύγχρονα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, το δεύτερο ύφος λογιότητας είναι πλέον έκβαση της κριτικής θεωρίας και συχνά αναφέρεται απλά ως "θεωρία"[2]. Ως κατά συνέπεια, η λέξη "θεωρία" είναι πλέον ένας όρος που περικλείει μία ποικιλία διαφόρων λόγιων προσεγγίσεων στην ανάγνωση κειμένων. Πολλές από αυτές τις προσεγγίσεις ενισχύονται από διάφορους κλάδους της ηπειρωτικής φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Culler 1997, p.1
  2. Searle, John. (1990) The Storm Over the University, The New York Review of Books, December 6, 1990