Η θυγατρική εταιρεία είναι μια εταιρεία που ανήκει ή ελέγχεται από άλλη εταιρεία, η οποία ονομάζεται η μητρική εταιρεία ή εταιρεία συμμετοχών.[1][2] Η θυγατρική μπορεί να είναι ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση.

Παραπομπές

Επεξεργασία