Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ιαμενός (που δεν πρέπει να συγχέεται με τον Ιάλμενο) είναι γνωστός ένας από τους Τρώες που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Ιαμενός, που όρμησε μαζί με άλλους 5 πολεμιστές του Ασίου στο τείχος των Αχαιών κατά τον πόλεμο αυτό, σκοτώθηκε από τον Λεοντέα με ακόντιο. Ο Ιαμενός αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Μ, στίχοι 139 και 193).

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 410