Ο Ιδδώ είναι Βιβλικό πρόσωπο που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιδδώ αναφέρεται ως ιστορικός και προφήτης που έδρασε στην εποχή του Βασιλέως Ιεροβοάμ και που μάλιστα του είχε προφητεύσει τις καταστροφές που θα υφίστατο. Μεταβαίνοντας όμως στο ανάκορο αυτού για δεύτερη φορά μετά από πρόσκληση του ίδιου του Ιεροβοάμ, προκειμένου να επαναλάβει προφητείες του, ο Ιδδώ κατασπαράχθηκε στο δρόμο από κάποιο περιφερόμενο λιοντάρι.