Ινδοϊρανικές γλώσσες

Οικογένεια γλωσσών

Οι Ινδοϊρανικές γλώσσες είναι ο ανατολικότερος κλάδος των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.

Κατάγονται από ένα κοινό πρόγονο, την πρωτοϊνδοϊρανική.

Διαιρούνται σε τέσσερις υποομάδες: