Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών Εκδόσεων Διόφαντος[1] (ΙΤΥΕ) είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – Διόφαντος
Παλαιά επ.Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών(1985-2001) Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών(2001-2011)
ΠροκάτοχοςΟργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β)
Ίδρυση21 Ιανουαρίου 1985
ΈδραKτίριο "Δ. Μαρίτσας", Πανεπιστημιούπολη Πατρών, τκ 265 04, Ρίο
ΥπηρεσίεςΣχολικά βιβλία
ΙδιοκτήτηςΕλληνικό Δημόσιο
Ιστότοποςhttps://cti.gr

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Η διεύθυνση εκδόσεων του οργανισμού δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2011, για να διαδεχθεί τον ΟΕΔΒ. Στόχος της να συνεχίσει το έργο του ΟΕΔΒ, παράγοντας τα σχολικά βιβλία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από το Δημοτικό έως το Λύκειο.[2]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ιδρύθηκε με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1985 με έδρα την Πάτρα, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (με το Προεδρικό Διάταγμα 9/1985).

Από το 1992 εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και διαθέτει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια. Με το άρθρο 2 του Ν. 2909/2001, ο οποίος διέπει τη λειτουργία του, μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.).

Με το νέο νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) και είναι ο τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο φορέας της έκδοσης του έντυπου (σχολικά βιβλία) και ηλεκτρονικού υλικού για την εκπαίδευση.

Επίσης, το Ι.Τ.Υ.Ε. ανέλαβε την διοίκηση & διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του μεγαλύτερου δικτύου χρηστών στη χώρα.

Σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας του, διοικείται από Πρόεδρο και 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η επιτυχημένη πορεία του οργανισμού πιστώνεται στα στελέχη και το προσωπικό του, με πρώτους στην ιεραρχία τους διατελέσαντες διευθυντές, που έθεσαν τα θεμέλια της ανάπτυξης ενός σύγχρονου ερευνητικού ιδρύματος στην ελληνική περιφέρεια.

Διατελέσαντες Διευθυντές

Επεξεργασία
Περίοδος Ονοματεπώνυμο
1985-1990 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
1990-1996 Δημήτριος Μαρίτσας
1996-2016 Παύλος Σπυράκης
2016-2021 Χρήστος Κακλαμάνης
2021- Δημήτρης Σερπάνος

Λογότυπα

Επεξεργασία
     
02.05.2001 - 24.05.2011 24.05.2011-26.02.2022 26.02.2022-σήμερα

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία