Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ιπποτίωνας (Ιπποτίων) είναι γνωστός ένας από τους Ασκάνιους πολεμιστές που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο ως σύμμαχοι των Τρώων. Ο γιος του Ιπποτίωνα, ο Μόρυς, πολέμησε και αυτός στον ίδιο πόλεμο. Σκοτώθηκαν και οι δύο ταυτόχρονα από τον Μηριόνη. Ο Ιπποτίωνας αναφέρεται στην Ιλιάδα (Ν 792 και Ξ 514).

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 427