Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

Αυτό το λήμμα αφορά την ελληνική Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Για το διεθνές Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, δείτε: IEEE.

Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΙΕΕΕ) ιδρύθηκε το 1882. Σκοπός της IEEE είναι η συλλογή, διατήρηση και προβολή κειμηλίων και γραπτών μαρτυριών που φωτίζουν την ιστορία του νεότερου Ελληνισμού.

Προς αυτό το σκοπό, η Εταιρεία έχει συστήσει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο, και Βιβλιοθήκη.

Ιδρυτικά μέλη της ήταν άνθρωποι των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών της εποχής, όπως ο Τιμολέων Φιλήμων (ο οποίος διετέλεσε και πρώτος πρόεδρος της ΙΕΕΕ), Νικόλαος Πολίτης, Σπυρίδων Λάμπρος, Αντώνιος Μηλιαράκης, Δημήτριος Καμπούρογλους, Μπάμπης Άννινος, Γεώργιος Δροσίνης, Γεώργιος Τυπάλδος Κοζάκης κ.α.

Οι σκοποί της Εταιρείας εκπληρώνονται μέσα από τη μόνιμη έκθεση, την επιμέλεια των συλλογών, την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, την εκδοτική, εκπαιδευτική και επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και την υποβοήθηση της ιστορικής έρευνας μέσω της συνεργασίας με ομοειδείς πολιτιστικούς οργανισμούς και της παροχής υλικού σε ερευνητές.