Η χρήση του όρου Ιστορική περιοχήιστορική χώρα) γίνεται για να καθορίσουμε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή προκειμένου να μελετήσουμε και να ερευνήσουμε τις κοινωνικές συνθήκες μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, χωρίς καμία αναφορά στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση.[1]

Η βασική αρχή που διέπει αυτή την άποψη, είναι ότι οι παλαιότερες πολιτικές και πνευματικές δομές που υπάρχουν, ασκούν μεγάλη επιρροή στη χωρική-κοινωνική ταυτότητα των ατόμων, από ότι γίνεται αντιληπτό στον σύγχρονο κόσμο, που δεσμεύονται και τυφλώνονται συχνά από τη δική τους κοσμοθεωρία - π.χ. την εστίαση του έθνους-κράτους.[2]

Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για αυτό που περιγράφεται ως περιοχή,[3] και δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των μακροπεριοχών, όπως είναι η Ευρώπη, εδάφη παραδοσιακών κρατών, ή μικρών περιοχών, όπως οι μικροπεριοχές. Η γεωγραφική εγγύτητα αποτελεί την προϋπόθεση για την εμφάνιση μιας περιφερειακής ταυτότητας.[3] Στην Ευρώπη, οι περιφερειακές ταυτότητες εμφανίζονται την περίοδο των Μεγάλων Μεταναστεύσεων, αλλά για τη σύγχρονη οπτική επικεντρώνεται στην περίοδο των ετών 1918-1920, που αποτελεί περίοδο των εδαφικών μετασχηματισμών που είχε επιφέρει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως επίσης στη μεταψυχροπολεμική περίοδο,[4] για παράδειγμα με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την δημιουργία των νέων πρώην γιουγκοσλαβικών κρατών.

Ορισμένες περιφέρειες είναι εξ ολοκλήρου επινοημένες, όπως ο όρος Μέση Ανατολή που αποδίδεται στον ναύαρχο και στρατιωτικό αναλυτή Άλφρεντ Θάγιερ Μάχαν (Alfred Thayer Mahan), ο οποίος το 1902 θέλησε να περιγράψει μια περιοχή στον Περσικό Κόλπο.[5]

Παραδείγματα ιστορικών περιοχών Επεξεργασία

Ευρώπη Επεξεργασία

Αμερική Επεξεργασία

Ασία Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. (Αγγλικά) Elsevier's dictionary of geography: in English, Russian, French, Spanish, German, Επιμ. V. M. Kotlyakov - A. I. Komarova, [Κώδικας 2781], εκδ. Elsevier, 2006, σ. 332, ISBN 0-444-51042-7
  2. (Αγγλικά) Sven Tägil, (Εκδότης), Regions in Central Europe: The Legacy of History, εκδ. C. Hurst & Co. Publishers, 1999, σ. 151
  3. 3,0 3,1 (Αγγλικά) Sven Tägil, (Εκδότης), Regions in Central Europe: The Legacy of History, εκδ. C. Hurst & Co. Publishers, 1999, σ. xii
  4. (Αγγλικά) Marko Lehti, David James Smith, Post-Cold War Identity Politics: Northern and Baltic Experiences, εκδ. Routledge, 2003, σ. 82, ISBN 0-7146-5428-0
  5. (Αγγλικά) Martin W. Lewis, Kären Wigen, The Myth of Continents: A Critique of Metageography, University of California Press, 1997, σ. 65, ISBN 0-520-20743-2