Ισότοπα του οσμίου

(Ανακατεύθυνση από Ισότοπα του όσμιου)

Το όσμιο (Os) έχει επτά φυσικά ισότοπα , πέντε από τα οποία είναι σταθερά : 187Os, 188Os, 189Os, 190Os και το πιο συχνό 192Os. Τα άλλα δύο, 184Os και 186Os, έχουν τόσο μεγάλο χρόνο ημιζωής, που πρακτικά θεωρούνται σταθερά. Το 187Os είναι θυγατρικό του 187Re (ημιζωή 4.56x1010 χρόνια) και μετριέται συνήθως από το λόγο 187Os/188Os. Αυτός ο λόγος, όπως και ο 187Re/187Os, χρησιμοποιείται για τη χρονολόγηση εξωγήινων αντικειμένων όπως οι μετεωρίτες. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του παλαιοκλίματος δηλ. των καιρικών συνθηκών του παρελθόντος, αλλά και στον καθορισμό της ηλικίας του μανδύα της Γης.
Η κυριότερη όμως χρήση του όσμιου (μαζί με το ιρίδιο) είναι η χρονολόγηση του χαλαζιακού στρώματος στο όριο Κ-Τ (Κρητιδικής και Τριτογενούς γεωλογικής περιόδου), το οποίο σηματοδοτεί την εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν 65 εκατομμύρια χρόνια.

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
162Os 76 86 161.98443(54)# 1.87(18) ms 0+
163Os 76 87 162.98269(43)# 5.5(6) ms 7/2-#
164Os 76 88 163.97804(22) 21(1) ms 0+
165Os 76 89 164.97676(22)# 71(3) ms (7/2-)
166Os 76 90 165.972691(20) 216(9) ms 0+
167Os 76 91 166.97155(8) 810(60) ms 3/2-#
168Os 76 92 167.967804(13) 2.06(6) s 0+
169Os 76 93 168.967019(27) 3.40(9) s 3/2-#
170Os 76 94 169.963577(12) 7.46(23) s 0+
171Os 76 95 170.963185(20) 8.3(2) s (5/2-)
172Os 76 96 171.960023(16) 19.2(5) s 0+
173Os 76 97 172.959808(16) 22.4(9) s (5/2-)
174Os 76 98 173.957062(12) 44(4) s 0+
175Os 76 99 174.956946(15) 1.4(1) min (5/2-)
176Os 76 100 175.95481(3) 3.6(5) min 0+
177Os 76 101 176.954965(17) 3.0(2) min 1/2-
178Os 76 102 177.953251(18) 5.0(4) min 0+
179Os 76 103 178.953816(19) 6.5(3) min (1/2-)
180Os 76 104 179.952379(22) 21.5(4) min 0+
181Os 76 105 180.95324(3) 105(3) min 1/2-
181m1Os 48.9(2) keV 2.7(1) min (7/2)-
181m2Os 156.5(7) keV 316(18) ns (9/2)+
182Os 76 106 181.952110(23) 22.10(25) h 0+
183Os 76 107 182.95313(5) 13.0(5) h 9/2+
183mOs 170.71(5) keV 9.9(3) h 1/2-
184Os 76 108 183.9524891(14) ΣΤΑΘΕΡΟ [>56E+12 a] 0+ 0.0002(1)
185Os 76 109 184.9540423(14) 93.6(5) d 1/2-
185m1Os 102.3(7) keV 3.0(4) µs (7/2-)#
185m2Os 275.7(8) keV 0.78(5) µs (11/2+)
186Os 76 110 185.9538382(15) 2.0(11)E+15 a 0+ 0.0159(3)
187Os 76 111 186.9557505(15) ΣΤΑΘΕΡΟ 1/2- 0.0196(2)
188Os 76 112 187.9558382(15) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.1324(8)
189Os 76 113 188.9581475(16) ΣΤΑΘΕΡΟ 3/2- 0.1615(5)
189mOs 30.812(15) keV 5.81(6) h 9/2-
190Os 76 114 189.9584470(16) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.2626(2)
190mOs 1705.4(2) keV 9.9(1) min (10)-
191Os 76 115 190.9609297(16) 15.4(1) d 9/2-
191mOs 74.382(3) keV 13.10(5) h 3/2-
192Os 76 116 191.9614807(27) ΣΤΑΘΕΡΟ [>9.8E+12 a] 0+ 0.4078(19)
192mOs 2015.40(11) keV 5.9(1) s (10-)
193Os 76 117 192.9641516(27) 30.11(1) h 3/2-
194Os 76 118 193.9651821(28) 6.0(2) a 0+
195Os 76 119 194.96813(54) 6.5 min 3/2-#
196Os 76 120 195.96964(4) 34.9(2) min 0+
197Os 76 121 2.8(6) min

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.