Ιταλικό δημοψήφισμα του 1946

Ένα συνταγματικό δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία στις 2 Ιουνίου 1946, σηματοδοτώντας την μετέπειτα μεταβολή του πολιτειακού καθεστώτος της χώρας.[1][2][3] Από την ίδρυσή της ως το 1946, η Ιταλία ήταν ένα βασίλειο, που κυβερνιόταν από τον Οίκο της Σαβοΐας.[4] Εντούτοις, με το δημοψήφισμα του 1946, η ιταλική κυβέρνηση εκθρόνισε τον βασιλιά Ουμβέρτο Β΄ και απέκτησε ένα δημοκρατικό σύνταγμα.[5][6] Οι μοναρχικοί κατηγόρησαν το δημοκρατικό στρατόπεδο για νόθευση των αποτελεσμάτων εξαιτίας της επικράτησης με μικρή διαφορά της αβασίλευτης δημοκρατίας.[7]

Επιλογή Ψήφοι Ποσοστό%
Δημοκρατία 12.717.923 54,3
Μοναρχία 10.719.284 45,7
Άκυρα/λευκά ψηφοδέλτια 1.498.136
Σύνολο 24.935.343 100
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι/συμμετοχή 28.005.449 89,1
Πηγή: Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, ISBN 978-3-8329-5609-7

Παραπομπές Επεξεργασία