Ιωάννης Σαραντίδης Αρχέλαος

λόγιος Καππαδόκης

Ο Ιωάννης Σαραντίδης Αρχέλαος ήταν λόγιος Καππαδόκης.

Δάσκαλος από το 1880 έως το 1886 και από το 1890 έως το 1893 στο εννεατάξιο αρρεναγωγείο της Σινασού και από το 1893 έως το 1996 στο παρθεναγωγείο της περιοχής το οποίο, ως διευθυντής, κατόρθωσε να το προαγάγει από τετρατάξιο δημοτικό σχολείο σε επτατάξια σχολή σύμφωνα με το πρόγραμμα των προτύπων παρθεναγωγείων της εποχής του. Μετά παραιτήθηκε για να συνεχίσει τις σπουδές του. Αποφοίτησε από το Διδασκαλείο Αθηνών και διατέλεσε διευθυντής του πρότυπου δημοτικού σχολείου στην Καισάρεια. Συνέγραψε το σημαντικό για τις πληροφορίες του βιβλίο Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήνα 1899.[1] Μετάπλασε το βαφτιστικό όνομα του πατέρα του και το παρέθετε ως δεύτερο επώνυμο.[2]

Ο πατέρας του Σαράντης Π. Αρχέλαος (1814–1891) γεννήθηκε στη Σινασό. Το επώνυμό του παραπέμπει στον τελευταίο βασιλιά της Καππαδοκίας πριν από την έλευση του χριστιανισμού (Αρχέλαος της Καππαδοκίας, 36–17 π.Χ.). Καταγόταν «εξ επισήμου αλλά πτωχότατης οικογενείας». Ασχολήθηκε με το εμπόριο και χρημάτισε δημογέροντας και επίτροπος στη σχολή της Σινασού.[3]


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Ι. Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήνα 1899, σσ. 47, 52–53.
  2. Ιωάννα Πετροπούλου, «Ο εξελληνισμός-εξαρχαϊσμός των ονομάτων στην Καππαδοκία τον 19ο αιώνα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τχ. #7 (1988-89), σ. 177
  3. Ιωάννης Σαραντίδης Αρχέλαος, ό.π., σ. 106