Το Κέντρο Υγείας είναι νοσηλευτική μονάδα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στις κυριότερες πόλεις (Έδρες Δήμων) των Νομών της Ελλάδας. Ξεκίνησαν να κατασκευάζονται επί υπουργίας Γεννηματά την δεκαετία 1981-90 (στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας) και συνετέλσαν στην βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στην περιφέρεια και στην εν μέρει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων των πόλεων. Το πρώτο Κέντρο Υγείας ιδρύθηκε στο Τσοτύλι, ενώ ήταν να ιδρυθεί στη Νεάπολη. Εφημερεύουν σε 24ωρη βάση, διαθέτουν ειδικευμένους ιατρούς, ιατρικά εργαστήρια ασθενοφόρα για μεταφορά ασθενών και παρέχουν νοσηλεία σε διαμορφωμένους θαλάμους.

Το πρώτο κέντρο υγείας στην Ελλάδα, στο Τσοτύλι