Σε γενικές γραμμές, καθαρά μαθηματικά είναι η επιστήμη των μαθηματικών που μελετά εντελώς αφηρημένες έννοιες. Απο τον δέκατο όγδοο αιώνα και μετά, είναι ένας αναγνωρισμένος κλάδος της μαθηματικής δραστηριότητας, ενώ μερικές φορές χαρακτηριζόταν ως speculative μαθηματικά (θεωρητικά).