Στις επιχειρήσεις, το καθαρό εισόδημα[1][2] ή τα καθαρά κέρδη είναι τα έσοδα μείον το κόστος πωληθέντων αγαθών, τα έξοδα και τους φόρους για μια λογιστική χρήση.[3]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία