Καινοζωικός αιώνας

γεωλογικός αιώνας

Ο Καινοζωικός αιώνας είναι ο γεωλογικός αιώνας στον οποίο ανήκει η σημερινή εποχή. Είναι ο πιο πρόσφατος από τους τρεις αιώνες του φανεροζωικού μεγααιώνα καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από 66 εκατομμύρια χρόνια πριν μέχρι σήμερα. Χωρίζεται σε τρεις περιόδους: το παλαιογενές, το νεογενές και το τεταρτογενές, και εφτά εποχές: την Παλαιόκαινο, Ηώκαινο, Ολιγόκαινο, Μειόκαινο, Πλειόκαινο, Πλειστόκαινο και Ολόκαινο εποχή.

Ο καινοζωικός αιώνας είναι γνωστός και ως η Εποχή των Θηλαστικών και η Εποχή των Πτηνών, εξαιτίας της κυριαρχίας των μεγάλων θηλαστικών και πτηνών, όπως ο εντελόδοντας, το παρακεραθήριο, ο γαστρόρνις και ο βασιλόσαυρος. Η εξαφάνιση πολλών ομάδων μεγάλων διάψιδων, όπως οι δεινόσαυροι, οι πλησιόσαυροι και οι πτερόσαυροι, επέτρεψε στα θηλαστικά και στα πτηνά να διαφοροποιηθούν και να γίνουν η κυρίαρχη πανίδα, ακόμη και σήμερα.

Στην αρχή του Καινοζωικού αιώνα, μετά το συμβάν εξαφάνισης στο τέλος του Κρητιδικού, στο πλανήτη κυριάρχησε σχετικά μικρή σε μέγεθος πανίδα, όπως μικρά θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και αμφίβια. Από γεωλογικής άποψης, δε χρειάστηκε πολύ για να διαφοροποιηθεί απουσία των μεγάλων ερπετών τα οποία κυριαρχούσαν στον Μεσοζωικό αιώνα. Κάποια πτηνά έφτασαν σε μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό ανθρώπου. Τα θηλαστικά κατέλαβαν σχεδόν κάθε θώκο (θάλασσιο ή χερσαίο) και κάποια έφτασαν σε πολύ μεγάλο μέγεθος.

Από πλευράς κλίματος, η Γη άρχισε να ξηραίνεται και ψυχραίνει, με αποκορύφωμα τις Εποχές των Παγετώνων στην Πλειστόκαινο Εποχή. Οι ήπειροι μετακινήθηκαν σταδιακά στις σημερινές τους θέσεις.

Φανεροζωικός
Παλαιοζωικός Μεσοζωικός Καινοζωικός