Καλλίνικος (επίκληση)

Αρχαία ελληνική θρησκευτική επίκληση των θεών Απόλλωνα, Ηλίου και Διονύσου αλλά προ πάντων του Ηρακλή για τους πολλούς και νικηφόρους άθλους του.

Υπό την επίκληση αυτή λατρευόταν ο Δίας στη Σμύρνη, Μακεδονία και Ετρουρία από την οποία μεταδόθηκε και στην Ρώμη.