Καμπυλότητα

Μαθηματικό μέτρο του πόσο μια καμπύλη ή επιφάνεια αποκλίνει από την επιπεδότητα

Στα μαθηματικά, η καμπυλότητα είναι οποιαδήποτε από τις πολλές έντονα σχετιζόμενες έννοιες στη γεωμετρία. Διαισθητικά, η καμπυλότητα είναι η απόσταση κατά την οποία μια καμπύλη αποκλίνει από το να είναι ευθεία, ή μια επιφάνεια αποκλίνει από το να είναι επίπεδη.