Κανονικό δυναμικό οξειδοαναγωγής

Κανονικό ή πρότυπο δυναμικό οξειδοαναγωγής (συμβ. Ε0) ενός οξειδοαναγωγικού συστήματος (ημιστοιχείου), είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ του δυναμικού οξειδοαναγωγής του συστήματος και του δυναμικού οξειδοαναγωγής της ισορροπίας : Η2 ⇄ 2Η+ + 2e, που θεωρείται συμβατικά μηδέν, σε καθορισμένες συνθήκες που είναι:

  • συγκεντρώσεις των διαλυμένων σωμάτων C = 1 mol/L,
  • πίεση κάθε αερίου 1 Atm,
  • θερμοκρασία Θ = 25 °C.

Στα βιολογικά συστήματα το Ε0 ορίζεται σε pH = 7.

Επειδή η απευθείας μέτρηση του δυναμικού οξειδοαναγωγής ενός συστήματος δεν είναι δυνατή, μετριέται η διαφορά δυναμικού μεταξύ, του δυναμικού οξειδοαναγωγής του συστήματος και του δυναμικού οξειδοαναγωγής του ημιστοιχείου Pt,H2 / H2 στις καθορισμένες συνθήκες.