Κανονικό δυναμικό οξειδοαναγωγής

Κανονικό ή πρότυπο δυναμικό οξειδοαναγωγής (συμβ. Ε0) ενός οξειδοαναγωγικού συστήματος (ημιστοιχείου), είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ του δυναμικού οξειδοαναγωγής του συστήματος και του δυναμικού οξειδοαναγωγής της ισορροπίας : Η2 ⇄ 2Η+ + 2e, που θεωρείται συμβατικά μηδέν, σε καθορισμένες συνθήκες που είναι:

 • συγκεντρώσεις των διαλυμένων σωμάτων C = 1 mol/L,
 • πίεση κάθε αερίου 1 Atm,
 • θερμοκρασία Θ = 25 °C.

Στα βιολογικά συστήματα το Ε0 ορίζεται σε pH = 7.

Επειδή η απευθείας μέτρηση του δυναμικού οξειδοαναγωγής ενός συστήματος δεν είναι δυνατή, μετριέται η διαφορά δυναμικού μεταξύ, του δυναμικού οξειδοαναγωγής του συστήματος και του δυναμικού οξειδοαναγωγής του ημιστοιχείου Pt,H2 / H2 στις καθορισμένες συνθήκες. {{πλαίσιο Πλοήγησης|

 |name = Μορφές ενέργειας
 |title = Μορφές ενέργειας
 |group1=Μηχανική
 |list1=Έργο  · Κινητική ενέργεια  · Δυναμική ενέργεια  · Δυναμικό  · Μηχανική ενέργεια  · Δυναμικό βαρυτικού πεδίου  · Ενέργεια ελατηρίου
 |group2=Θερμοδυναμική και χημεία
 |list2=Θερμική ενέργεια  · Θερμότητα  · Εσωτερική ενέργεια  · Ενθαλπία  · Χημική ενέργεια
 |group3 = [[Ηλ