Καπετάνιος

διοικητής πλοίου

Καπετάνιος είναι χαρακτηρισμός και όχι βαθμός. Αναφέρεται συνήθως σε πλοίαρχο του εμπορικού ναυτικού, ή σε κυβερνήτη μικρού σκάφους και πλοίου. Ο πλοίαρχος και όχι ο καπετάνιος όπως λάθος συνηθίζουμε να λέμε, είναι η αρχή του πλοίου, του οποίου έχει την διακυβέρνηση. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ευταξία στο πλοίο. Ο Πλοίαρχος Ε.Ν. είναι με σύμβαση εργασίας συνήθως ορισμένου χρόνου, που εγγράφεται στο ναυτολόγιο του πλοίου. Ο πλοίαρχος οφείλει να κυβερνά αυτοπροσώπως το πλοίο στις επικίνδυνες περιοχές, να τηρεί τα ναυτιλιακά έγγραφα (π.χ. έγγραφα εθνικότητας, ναυτολόγιο και ημερολόγια).

Στο αγγλόφωνο ναυτικό ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Captain ή Master.