Καρπός (ανατομία)

τμήμα του χεριού

Ο καρπός είναι η περιοχή το εγγύς τμήμα του χεριού. Αποτελείται από μια ομάδα οχτώ οστών, των καρπιαίων οστών, τα οποία αρθρώνονται με τον πήχη με την κερκιδοκαρπική άρθρωση ή άρθρωση του καρπού, ανάμεσα στον καρπό και την κερκίδα, και περιφερικά με τα μετακάρπια οστά. Η περιοχή περιλαμβάνει επίσης τον καρπιαίο σωλήνα και την ανατομική ταμπακοθήκη.

Ανθρώπινος καρπός