Στην ελληνική μυθολογία ο Καστάλιος ήταν γιος της Νύμφης Κασταλίας και του Δελφού, του βασιλιά των Δελφών. Αδέρφια του Κασταλίου ήταν ο Πύθης και η Φημονόη, αλλά ο Καστάλιος ήταν αυτός που διαδέχθηκε τον πατέρα του στον θρόνο των Δελφών. Από τη μητέρα του ο Καστάλιος ήταν εγγονός του ποτάμιου θεού Αχελώου, ενώ από τον πατέρα του εγγονός του θεού Απόλλωνα ή του θεού Ποσειδώνα.

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969