Κατάλογος Αχαιών Ολυμπιονικών

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Αρχαίοι ΟλυμπιονίκεςΕπεξεργασία

6η Ολυμπιάδα 756 π.χ. Αγώνισμα :Στάδιο

67η Ολυμπιάδα 512 π.χ. Αγώνισμα :Δίαυλος, Δόλιχος,Οπλίτης δρόμος (τρεις νίκες)

71η Ολυμπιάδα 496 π.χ. Αγώνισμα :Κάλπη

80η Ολυμπιάδα 460 π.χ. Αγώνισμα :Στάδιο παίδων

86η Ολυμπιάδα 436 π.χ. Αγώνισμα:Πυγμή παίδων

94η Ολυμπιάδα 404 π.χ. Αγώνισμα :Παγκάτιον

99η Ολυμπιάδα 384 π.χ. Αγώνισμα:Πυγμή παίδων

100η Ολυμπιάδα 380 π.χ. Αγώνισμα:Παγκράτιο

101η Ολυμπιάδα 376 π.χ. Αγώνισμα:Πυγμή παίδων

106η Ολυμπιάδα 356 π.χ. Αγώνισμα :Πάλη, 107η Ολυμπιάδα 352 π.χ. Αγώνισμα :Πάλη, 108η Ολυμπιάδα 348 π.χ. Αγώνισμα :Πάλη, 109η Ολυμπιάδα 344 π.χ. Αγώνισμα :Πάλη

111η Ολυμπιάδα Αγώνισμα:Στάδιο

125η Ολυμπιάδα 280 π.χ. Αγώνισμα :Στάδιον

126η Ολυμπιάδα 272 π.χ. Αγώνισμα :Πάλη παίδων

165η Ολυμπιάδα 120 π.χ. Αγώνισμα:Πυγμή

178η Ολυμπιάδα 68 π.χ. Αγώνισμα:Πάλη , Παγκράτιον 179η Ολυμπιάδα 64 π.χ. Αγώνισμα:Πάλη , Παγκράτιον

180η Ολυμπιάδα 60 π.χ. Αγώνισμα :Παγκράτιον

190η Ολυμπιάδα Αγώνισμα :Στάδιο

207η Ολυμπιάδα Αγώνισμα :Στάδιο, 208η Ολυμπιάδα Αγώνισμα :Στάδιο, 209η Ολυμπιάδα Αγώνισμα :Στάδιο

112η Ολυμπιάδα 332 π.χ. Αγώνισμα:Πάλη, 113η Ολυμπιάδα 328 π.χ. Αγώνισμα:Πάλη

23η Ολυμπιάδα 688 π.Χ. Αγώνισμα:Στάδιο

Σύγχρονοι ΟλυμπιονίκεςΕπεξεργασία

1η Ολυμπιάδα Αθήνα 1896 Αγώνισμα: Αναρρίχηση επί κάλω 1ος

1η Ολυμπιάδα Αθήνα 1896 Αγώνισμα: Κολύμβηση 500 μέτρων 2ος

1η Ολυμπιάδα Αθήνα 1896 Αγώνισμα: Πάλη 3ος

1η Ολυμπιάδα Αθήνα 1896 Αγώνισμα:ασκήσεις στους κρίκους 1ος

1η Ολυμπιάδα Αθήνα 1896 Αγώνισμα:Σκοποβολή 200 μέτρα 1ος

1η Ολυμπιάδα Αθήνα 1896 Αγώνισμα δίζυγο 3ος

Μεσολυμπιάδα Αθήνα 1906 Αγώνισμα:Άλμα εις ύψος 2ος

Μεσολυμπιάδα Αθήνα 1906 Αγώνισμα:Άλμα επί κοντώ 1ος

Μεσολυμπιάδα Αθήνα 1906 Αγώνισμα:γυμναστικό πένταθλο 2ος,Γυμναστικό έξαθλο 2ος (δύο μετάλλια)

Μεσολυμπιάδα Αθήνα 1906 Αγώνισμα:Αναρρίχηση επί κάλω 2ος

Μεσολυμπιάδα Αθήνα 1906 Αγώνισμα:Άρση βαρών 1ος (παγκόσμιο ρεκόρ)

Μεσολυμπιάδα Αθήνα 1906 Αγώνισμα:Διελκυστίνδα 2ος(ομαδικό αγώνισμα)

Μεσολυμπιάδα Αθήνα 1906 Αγώνισμα:Διελκυστίνδα 2ος(ομαδικό αγώνισμα)

Μεσολυμπιάδα Αθήνας 1906 Αγώνισμα:Διελκυστίνδα 2ος (ομαδικό αγώνισμα)

Μεσολυμπιάδα Αθήνας 1906 Αγώνισμα:Διελκυστίνδα 2ος (ομαδικό αγώνισμα)