Άνοιγμα κυρίου μενού

Κατάλογος αγίων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκκλησίας (Ξ-Ο)

Συντομογραφίες:

 • fl: ήκμασε
 • : χρονολογία θανάτου
 • περ. †: χρονολογία θανάτου περίπου το
 • Δ. Α.: δεν αναγράφεται ούτε στα συναξάρια, ούτε αλλού πότε έζησε (όταν πρόκειται για μάρτυρα μπορεί γενικά να θεωρηθεί ότι πρόκειται για την περίοδο από τον 1ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.)

Πίνακας περιεχομένων

ΞΕπεξεργασία

Όνομα Ιδιότητα Τίτλος Χρονολογία Εορτασμός Μ.Ε. Μ.Κ. Παρατηρήσεις
1 Ξανθίας Μάρτυρας †320 9 Μαρτίου Όχι[σ 1] Όχι[σ 1] Σαράντα μάρτυρες Σεβάστειας
2 Ξανθίππη Οσία περ. †109[1] 23 Σεπτεμβρίου Ναι Ναι
3 Ξένη Μάρτυρας Δ. Α. 18 Ιανουαρίου Ναι Ναι
4 Ξένη Οσία 5ος αιώνας 24 Ιανουαρίου Όχι Όχι
5 Ξενοφών Όσιος fl 520 26 Ιανουαρίου Ναι Ναι
6 Ξύστος Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης 6 Αυγούστου 258 10 Αυγούστου Ναι Ναι

ΟΕπεξεργασία

Όνομα Ιδιότητα Τίτλος Χρονολογία Εορτασμός Μ.Ε. Μ.Κ. Παρατηρήσεις
1 Οζίας Βασιλέας περ. 10ος αιώνας π.Χ. 18 Δεκεμβρίου[σ 2] Ναι Ναι Βασιλιάς από την Παλαιά Διαθήκη
2 Ολβιανός Ιερομάρτυρας fl 301 29 Μαΐου Ναι Ναι
3 Ολβιανός Όσιος Δ. Α. 25 Μαΐου Ναι Όχι Στο Μηνιαίο της Εκκλησίας Αλβιανός
4 Ολδά Προφήτης fl 3300 π.Χ.[2] 10 Απριλίου Ναι Ναι Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης
5 Ολυμπάς Απόστολος[σ 3] †54 10 Νοεμβρίου
4 Ιανουαρίου[σ 3]
Ναι Ναι Από τους Εβδομήκοντα
6 Ολυμπιάδα Οσία Διάκονος †408 25 Ιουλίου Όχι Όχι
7 Ολυμπιοδώρα Μάρτυρας Δ. Α. 31 Δεκεμβρίου Ναι Ναι
8 Ονήσιμος Απόστολος[σ 3] Επίσκοπος Βυζαντίου[σ 4] περ. †68 15 Φεβρουαρίου
22 Νοεμβρίου
4 Ιανουαρίου[σ 3]
Ναι Ναι Από τους Εβδομήκοντα
9 Ονήσιμος[σ 5] Αρχιεπίσκοπος Εφέσου περ. †107 1 Δεκεμβρίου Ναι Όχι
10 Ονήσιμος Μάρτυρας Δ. Α. 6 Ιουλίου Ναι[σ 6] Ναι[σ 6]
11 Ονήσιμος Όσιος Θαυματουργός fl 303 14 Ιουλίου Ναι Ναι
12 Ονησίφορος Απόστολος[σ 3] 1ος αιώνας μ.Χ. 7 Σεπτεμβρίου
4 Ιανουαρίου[σ 3]
Ναι Ναι Από τους Εβδομήκοντα
13 Ονησίφορος Μάρτυρας fl 290 9 Νοεμβρίου Ναι Ναι
14 Ονούφριος Οσιομάρτυρας †1818 4 Ιανουαρίου Όχι Όχι
15 Ονούφριος Όσιος 4ος αιώνας 12 Ιουνίου Ναι Ναι
16 Ορέντιος Μάρτυρας fl 301 25 Ιουνίου Ναι Ναι
17 Ορέστης Μάρτυρας fl 289 10 Νοεμβρίου Ναι Ναι
18 Ορέστης Μάρτυρας fl 289 13 Δεκεμβρίου Ναι Ναι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες
19 Όροψις Μάρτυρας Δ. Α. 22 Αυγούστου Ναι Ναι
20 Ορτίσιος Όσιος †380"[5] 15 Ιουνίου Όχι Όχι Μαθητής του Παχώμιου
21 Όρωνος[σ 7] Μάρτυρας fl 300 6 Ιουλίου Ναι Ναι
22 Όσιος Επίσκοπος Κουρδούβης περ. †358 27 Αυγούστου Ναι Ναι
23 Ουαλεντίνα Μάρτυρας Δ. Α. 18 Ιουλίου Ναι Ναι
24 Ουαλεντίνα Παρθενομάρτυρας περ. †308 10 Φεβρουαρίου Ναι Ναι
25 Ουαλεντίνος Μάρτυρας Δ. Α. 24 Οκτώβριου Ναι Όχι
26 Ουάλης Μάρτυρας †309[6] 16 Φεβρουαρίου Ναι Ναι
27 Ουάλης Μάρτυρας †320 9 Μαρτίου Όχι[σ 1] Όχι[σ 1] Σαράντα μάρτυρες Σεβάστειας
28 Ουαλλεριανός Μάρτυρας †292[σ 8] 21 Ιανουαρίου Ναι Ναι
29 Ουαλλεριανός Μάρτυρας αρχές 4ου αιώνα 4 Μαΐου Όχι Όχι
30 Ουαλλερίνος Μάρτυρας Δ. Α. 25 Οκτωβρίου Ναι Ναι
31 Ουαλλερίνος Μάρτυρας †274 29 Νοεμβρίου Ναι Ναι Σε κάποια Μηνιαία Ουαλλεριανός[8]
32 Ουαλέριος Μάρτυρας Δ. Α. 23 Απριλίου Ναι Ναι
33 Ουαλλέριος Μάρτυρας †320 13 Σεπτεμβρίου Ναι Ναι Στα Μηνιαία αναφέρεται ως Ουαλεριανός
34 Ουαλλέριος Μάρτυρας Δ. Α. 25 Οκτωβρίου Ναι Ναι Στο χειρόγραφο συναξαριστή αναγράφεται Ουαλλερίνος[9]
35 Ουαλλέριος Μάρτυρας †320 9 Μαρτίου Όχι[σ 1] Όχι[σ 1] Σαράντα μάρτυρες Σεβάστειας
36 Ουάρος Μάρτυρας περ. †307 19 Οκτωβρίου Ναι Ναι
37 Ουάρος Μάρτυρας Δ. Α. 25 Οκτωβρίου Όχι Όχι
38 Ουΐκτωρ Μάρτυρας fl 250 31 Ιανουαρίου
5 Απριλίου
Ναι Ναι
39 Ουϊκτωρίνος Μάρτυρας fl 250 31 Ιανουαρίου
5 Απριλίου
Ναι Ναι
40 Ουϊρκάς Μάρτυρας fl 376 26 Μαρτίου Ναι Ναι
41 Ουϊρκώ Μάρτυρας fl 376 26 Μαρτίου Ναι Ναι
42 Ουλκιανός Όσιος Δ. Α. 28 Ιουνίου Όχι Όχι
43 Ουρβανός Απόστολος[σ 3] 1ος αιώνας μ.Χ. 31 Οκτωβρίου
4 Ιανουαρίου[σ 3]
Ναι Ναι
44 Ουρβανός Επίσκοπος Μακεδονίας Δ. Α.. 29 Νοεμβρίου Ναι Ναι Ίσως πρόκειται για τον Απόστολο από τους Εβδομήκοντα Ουρβανο
45 Ουρβανός Μάρτυρας fl 300 29 Ιουνίου Όχι Όχι
46 Ουρβανός Μάρτυρας fl 364 5 Σεπτεμβρίου Ναι Ναι
47 Ουσπασιανός Μάρτυρας fl 290 9 Μαρτίου Ναι Ναι
48 Ουρπίκιος Μάρτυρας fl 305 14 Αυγούστου Ναι Ναι Στα Μηνιαία αναφέρεται ως Ιερομάρτυρας

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Ούτε ο Συναξαριστής δεν αναφέρει τα ονόματα των Μαρτύρων αυτών, αλλά μας είναι γνωστά από τους Παρισινούς Κώδικες 1476 και 1545
 2. Πρόκειται για την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως. Αυτή εορτάζεται στις 18η Δεκεμβρίου εάν είναι Κυριακή, αλλιώς την πρώτη Κυριακή μετά τις 18 Δεκεμβρίου
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Ο Απόστολος αυτός είναι και Μάρτυρας. Στις 4 Ιανουαρίου εορτάζεται η Σύναξη των Εβδομήκοντα Αποστόλων
 4. Ο Ονήσιμος αναφέρεται ως σκλάβος του Φιλήμωνα, Αποστόλου επίσης εκ των Εβδομήκοντα, στον οποίο έστειλε ξεχωριστή επιστολή ο Παύλος. Μπορεί να είναι ο ίδιος Ονήσιμος που ο Ιγνάτιος αναφέρει ως Επίσκοπος Εφέσου (Βυζαντίου)
 5. Αλλού αναφέρεται ως Ονησίφορος, μαζί με τον Σολωμόντα, ο οποίος ήταν και εκείνος Επίσκοπος Εφέσου[3][4].
 6. 6,0 6,1 Στα μηνιαία της Εκκλησίας και τα Μηνιαία, αναφέρεται ο Ονήσιμος όχι ως μάρτυρας, αλλά με τους Άρχιππο, Φιλήμων ως Άγιοι Απόστολοι, δηλαδή οι ίδιοι από τους Εβδομήκοντα που εορτάζουν στις 22 Νοεμβρίου μαζί με τον Απφία.
 7. Στο Συναξαριστή αναφέρονται 9 ονόματα από τους 24 μάρτυρες μαζί την Λουκία και το Ρήξο, μεταξύ των οποίων και του Όρωνου, ενώ στα Μηνιαία δεν αναφέρονται ονόματα. Τα ονόματα όλων των 24 μαρτύρων τα έχουμε από άλλες πηγές.
 8. Δυτικές πηγές αναφέρουν τη χρονιά του μαρτυρίου στο περ. 303[7].

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. (Αγγλικά) AOCA
 2. chabad.org
 3. Ορθόδοξος Συναξαριστής
 4. Μέγας Συναξαριστής
 5. (Αγγλικά) catholicsaints
 6. catholicsaints, όπου και Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο αναφέρεται ως Διάκονος από την Ιερουσαλήμ.
 7. catholicsaints
 8. Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού
 9. Συναξαριστής