Κατάλογος αστέρων του Οκτάντος

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Οκτάντος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Οκτάς κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Νι Οκτάντος ν 205478 107089 21h 41m 28,47s −77° 23′ 22,1″ 3,76 2,10 69 K0III
Βήτα Οκτάντος β 214846 112405 22h 46m 03,72s −81° 22′ 53,8″ 4,13 0,96 140 A9IV/V
Δέλτα Οκτάντος δ 124882 70638 14h 26m 55,74s −83° 40′ 04,3″ 4,31 −0,35 279 K2III
Θήτα Οκτάντος θ 224889 122 00h 01m 35,85s −77° 03′ 55,1″ 4,78 0,63 221 K2III
Έψιλον Οκτάντος ε BO 210967 110256 22h 20m 01,48s −80° 26′ 22,7″ 5,09 0,51 268 M6III
Γάμμα 1 Οκτάντος γ1 223647 117689 23h 52m 06,69s −82° 01′ 07,6″ 5,10 0,53 267 G7III
Άλφα Οκτάντος α 199532 104043 21h 04m 43,03s −77° 01′ 22,3″ 5,13 1,85 148 F4III
Λάμδα Οκτάντος λ 206240 107843 21h 50m 54,25s −82° 43′ 07,8″ 5,27 −0,36 435 G8/K0III+..
Γάμμα 3 Οκτάντος γ3 636 814 00h 10m 02,27s −82° 13′ 26,4″ 5,29 0,93 242 K1/K2III
Χι Οκτάντος χ 164461 92824 18h 54m 47,65s −87° 36′ 19,9″ 5,29 0,87 250 K3III
Ξι Οκτάντος ξ 215573 112781 22h 50m 22,75s −80° 07′ 25,7″ 5,32 −0,35 444 B6IV
Ζήτα Οκτάντος ζ 79837 43908 08h 56m 41,88s −85° 39′ 47,6″ 5,43 2,01 157 F0III
Γιώτα Οκτάντος ι 111482 63031 12h 54m 58,35s −85° 07′ 24,3″ 5,45 0,17 371 K0III
Σίγμα Οκτάντος σ 177482 104382 21h 08m 46,01s −88° 57′ 23,4″ 5,45 0,86 270 F0III
Φι Οκτάντος φ 167468 90133 18h 23m 36,44s −75° 02′ 39,6″ 5,47 1,57 197 A0V
Ψι Οκτάντος ψ 210853 110078 22h 17m 50,70s −77° 30′ 41,7″ 5,49 2,56 125 F3III
Ταυ Οκτάντος τ 219765 115836 23h 28m 03,57s −87° 28′ 56,1″ 5,50 −0,52 522 K2III
Κάππα Οκτάντος κ 117374 66753 13h 40m 56,18s −85° 47′ 09,6″ 5,56 1,08 256 A2m...
Ρο Οκτάντος ρ 137333 76996 15h 43m 16,10s −84° 27′ 55,8″ 5,57 1,45 217 A2V
Πι 1 Οκτάντος π1 130650 73540 15h 01m 50,70s −83° 13′ 40,0″ 5,65 0,27 389 G8/K0III
Πι 2 Οκτάντος π2 131246 73771 15h 04m 46,96s −83° 02′ 17,8″ 5,65 −2,98 1734 G8Ib
HD 11025 11025 7568 01h 37m 27,78s −84° 46′ 10,7″ 5,66 0,42 365 K0III
Γάμμα 2 Οκτάντος γ2 224362 118114 23h 57m 32,99s −82° 10′ 11,1″ 5,72 0,80 314 K0III
HD 222806 222806 117125 23h 44m 40,68s −78° 47′ 29,2″ 5,74 −0,47 569 K1III
HD 193721 193721 101427 20h 33m 17,61s −80° 57′ 53,4″ 5,76 −0,28 527 G6/G8II
Ύψιλον Οκτάντος υ 211539 111196 22h 31m 37,83s −85° 58′ 02,6″ 5,76 0,73 330 K0III
HD 1032 1032 1074 00h 13m 19,55s −84° 59′ 38,5″ 5,78 −1,21 815 M0/M1III
HD 221420 221420 116250 23h 33m 19,55s −77° 23′ 07,2″ 5,82 3,31 104 G2V
HD 10800 10800 7601 01h 37m 54,98s −82° 58′ 31,0″ 5,88 3,71 88 G2V
Ωμέγα Οκτάντος ω 131596 74296 15h 11m 08,79s −84° 47′ 16,2″ 5,88 0,93 318 B9,5V
HD 194612 194612 101843 20h 38m 18,60s −81° 17′ 20,3″ 5,89 −0,56 635 K5III
HD 208741 208741 108849 22h 03m 03,74s −76° 07′ 05,8″ 5,94 1,99 201 F3III
HD 167714 167714 90606 18h 29m 20,02s −80° 13′ 57,2″ 5,95 0,81 348 K2III
Μι 1 Οκτάντος μ1 196051 102162 20h 42m 02,52s −76° 10′ 50,0″ 5,99 0,92 337 F4III-IV
HD 222060 222060 116653 23h 38m 23,69s −76° 52′ 10,2″ 5,99 −0,42 625 K0II/III
HD 104555 104555 58697 12h 02m 20,68s −85° 37′ 54,3″ 6,05 0,99 335 K3III
CW Οκτάντος CW 148542 83255 17h 00m 58,44s −86° 21′ 51,5″ 6,05 −0,27 598 A2V
HD 218108 218108 114258 23h 08m 23,54s −79° 28′ 50,2″ 6,11 1,75 243 A7Vn
HD 212168 212168 110712 22h 25m 51,03s −75° 00′ 56,6″ 6,12 4,31 75 G3IV
HD 210056 210056 109584 22h 11m 55,13s −76° 06′ 57,3″ 6,13 1,30 302 K0III
HD 191220 191220 100697 20h 24m 54,80s −83° 18′ 38,3″ 6,15 1,71 252 A2/A3m...
HD 213402 213402 111504 22h 35m 26,36s −78° 46′ 17,6″ 6,15 −1,47 1090 K1III
HD 204904 204904 106881 21h 38m 56,15s −79° 26′ 33,1″ 6,17 2,28 196 F4IV
Ήτα Οκτάντος η 96124 53702 10h 59m 14,16s −84° 35′ 37,9″ 6,19 1,00 356 A1V
HD 169904 169904 91723 18h 42m 14,36s −81° 48′ 29,1″ 6,27 0,12 553 B8V
HD 107739 107739 60638 12h 25m 38,28s −86° 09′ 02,1″ 6,32 −0,53 765 K0III
HD 101782 101782 56996 11h 41m 01,60s −83° 05′ 59,9″ 6,32 1,20 344 K0III
HD 219572 219572 115129 23h 19m 08,55s −79° 28′ 20,8″ 6,34 0,46 489 K0III
HD 172226 172226 93117 18h 58m 10,03s −83° 25′ 19,8″ 6,35 0,18 558 B9/B9,5V
HD 203532 203532 106474 21h 33m 54,47s −82° 40′ 59,1″ 6,35 −0,63 813 B3IV
HD 171990 171990 92233 18h 47m 49,20s −77° 52′ 07,0″ 6,39 3,22 141 G2V
HD 186154 186154 98086 19h 56m 01,62s −81° 20′ 59,4″ 6,39 −0,25 694 K3/K4III
HD 208500 208500 108759 22h 01m 52,65s −77° 39′ 45,1″ 6,39 1,49 311 A5IV/V
R Οκτάντος R 40857 25412 05h 26m 06,12s −86° 23′ 17,8″ 6,40 1960 M5,5e
HD 25887 25887 17328 03h 42m 32,69s −85° 15′ 43,3″ 6,40 0,56 481 B9V
HD 218559 218559 114550 23h 12m 12,43s −80° 54′ 45,6″ 6,43 0,17 582 K4III
HD 202418 202418 106320 21h 32m 02,86s −84° 48′ 36,0″ 6,44 −0,13 667 K3III
HD 159517 159517 88274 18h 01m 34,21s −85° 12′ 52,1″ 6,45 2,32 219 F4V
BP Οκτάντος BP 129723 75736 15h 28m 20,68s −88° 07′ 58,1″ 6,46 2,45 210 Am
HD 58805 58805 32500 06h 46m 58,52s −87° 01′ 29,9″ 6,46 3,50 128 F3V
HD 203955 203955 106424 21h 33m 21,07s −80° 02′ 21,5″ 6,47 1,25 360 A0V
HD 165338 165338 90509 18h 28m 06,35s −84° 23′ 14,0″ 6,49 0,18 596 B8/B9V
Μι 2 Οκτάντος μ2 196067 102125 20h 41m 43,74s −75° 21′ 01,5″ 6,51 3,31 142 G1V
B Οκτάντος B CG 206553 112355 22h 45m 30,22s −88° 49′ 05,9″ 6,57 1,50 335 F0IV-V
BQ Οκτάντος BQ 110994 71348 14h 35m 29,51s −89° 46′ 18,2″ 6,88 1600 S5,1
Όμικρον Οκτάντος ο 1348 1007 00h 12m 33,96s −88° 21′ 46,3″ 7,21 −1,49 1790 B9,5IV
HD 142022 142022 79242 16h 10m 15,03s −84° 13′ 53,8″ 7,70 5,01 112 K0V
HD 212301 212301 110852 22h 27m 30,92s −77° 43′ 04,5″ 7,77 4,07 179 F8V
CF Οκτάντος CF 196818 102803 20h 49m 37,26s −80° 08′ 01,0″ 7,93 683 K0IIIp
HD 188136 CC 188136
188137
98757 20h 03m 31,75s −78° 49′ 50,7″ 8,01 620 ApSrYZrBa
X Οκτάντος X 91620 51084 10h 26m 14,25s −84° 20′ 53,9″ 8,70 997 M5/M6e
HD 89499 DR 89499 49616 10h 07m 29,54s −85° 04′ 33,0″ 8,70 373 G3V
UV Οκτάντος UV 156008 80990 16h 32m 59,53s −83° 14′ 10,5″ 9,44 1340 A9:Ia/Iabw
HD 190290 CK 190290 20h 13m 56,35s −78° 52′ 42,3″ 9,9 ApEuSr
RV Οκτάντος RV 67227 13h 46m 31,75s −84° 24′ 06,4″ 10,94 2470
EUVE J0317-85,5 CL 03h 17m 15,81s −85° 32′ 25,5″ 14,72 DA
AO Οκτάντος AO 21h 05m 08,23s −75° 21′ 01,8″ 21,0
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού