Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνιστικές είναι οι πόλεις που ιδρύθηκαν κατά γενική παραδοχή την περίοδο από την οποία ανήλθε στον θρόνο του Μακεδονικού Βασιλείου ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι την τελευταία δυναστεία των Πτολεμαίων στην Αρχαία Αίγυπτο με τελευταίο ηγεμόνα την γνωστή βασίλισσα Κλεοπάτρα. Η παραδοχή αυτή, δεν μπορεί να μην συμπεριλάβει, και πόλεις που ιδρύθηκαν μετά από αυτή την περίοδο από Ελληνιστές Βασιλείς που βασίλευσαν μέχρι και τον 1ο αιώνα μ.Χ.. Η ίδρυσης μιας πόλης αυτή την εποχή αποσκοπούσε συνήθως, είτε στην ανάγκη εξελληνισμού μιας ξένης περιοχής, είτε στην ανάγκη επισφράγισης της κυριαρχίας ενός βασιλιά. Η πλειοψηφία των πόλεων αυτών οικοδομούνταν στην θέση προϋπαρχόντων πόλεων. Παρακάτω παρατίθεται θεματικός κατάλογος ανά περιοχή με τις ελληνιστικές πόλεις αυτής της περιόδου:

Πίνακας περιεχομένων

ΕυρώπηΕπεξεργασία

ΕλλάςΕπεξεργασία

Οι ελληνιστικές πόλεις του ελλαδικού χώρου

ΙλλυρίαΕπεξεργασία

ΘράκηΕπεξεργασία

ΜακεδονίαΕπεξεργασία

ΉπειροςΕπεξεργασία

ΘεσσαλίαΕπεξεργασία

Στερεά ΕλλάςΕπεξεργασία

ΠελοπόννησοςΕπεξεργασία

Αιγαίο πέλαγοςΕπεξεργασία

ΚύπροςΕπεξεργασία

ΑσίαΕπεξεργασία

Μικρά ΑσίαΕπεξεργασία

ΜυσίαΕπεξεργασία

ΒιθυνίαΕπεξεργασία

ΠαφλαγονίαΕπεξεργασία

ΠόντοςΕπεξεργασία

    • Ευπατορία
    • Ευπατορία
    • Λαοδίκεια
    • Πολεμώνιον
    • Φαρνάκεια

ΚαππαδοκίαΕπεξεργασία

ΦρυγίαΕπεξεργασία

ΛυδίαΕπεξεργασία

ΚαρίαΕπεξεργασία

ΛυκίαΕπεξεργασία

ΠαμφυλίαΕπεξεργασία

ΠισιδίαΕπεξεργασία

ΚιλικίαΕπεξεργασία

ΣυρίαΕπεξεργασία

Σελευκίς (βόρεια Συρία)Επεξεργασία

 
Ελληνιστικές αποικίες που ιδρύθηκαν στην αρχαία Συρία

ΚομμαγηνήΕπεξεργασία

Κοίλη (νότια) ΣυρίαΕπεξεργασία

ΑραβίαΕπεξεργασία

ΑρμενίαΕπεξεργασία

ΜεσοποταμίαΕπεξεργασία

ΙράνΕπεξεργασία


ΙνδίαΕπεξεργασία

ΑφρικήΕπεξεργασία