Κατάλογος επάρχων της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

4ος αιώνας Επεξεργασία

Ανθύπατοι (μέχρι το 359) Επεξεργασία

Έπαρχοι (από το 359) Επεξεργασία

 • Ονοράτος (359–361)[1]
 • Δομίτιος Μοδέστος (362–363)
 • Ιόβιος (364)
 • Καισάριος (365)
 • Φρονίμιος (365–366)
 • Κλέαρχος (372–373, πρώτη θητεία)
 • Ουινταόνιος Μάγνος (375–376)
 • Ρεστίτοτος (380)
 • Παγκράτιος (381–382)
 • Σωφρόνιος (382?)
 • Κλέαρχος (382–384, δεύτερη θητεία)
 • Θεμίστιος (384)
 • Παλλάδιος (382/408)
 • Θεόδωρος (385/387)
 • ΝεβρίδιοςΝεβρίδιος (386)
 • Κλημεντίνος (386/387)
 • Πρόκλος (388–392)
 • Αρισταίνετος (392)
 • Αυρηλιανός (393–394)
 • Ονωράτος (394?)
 • Θεόδοτος (395)
 • Κλαύδιος (396)
 • Αφρικανός (396–397)
 • Ρομυλιανός (398)
 • Σεβερίνος (398–399)

5ος αιώνας Επεξεργασία

6ος αιώνας Επεξεργασία

7ος αιώνας Επεξεργασία

 • Κοσμάς, 608

8ος αιώνας Επεξεργασία

 • Δανιήλ ο Σινώπης, περ. 715
 • Προκόπιος, 766

9ος αιώνας Επεξεργασία

10ς αιώνας Επεξεργασία

11ος αιώνας Επεξεργασία

12ος αιώνας Επεξεργασία

13ος αιώνας Επεξεργασία

14ος αιώνας Επεξεργασία

Άγνωστη Θητεία Επεξεργασία

 • Ιωάννης Αμούδας[4]

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

 • Martindale, John R.; Jones, A.H.M.; Morris, John (1971), The Prosopography of the Later Roman Empire - Volume I, AD 260–395, Cambridge University Press, ISBN 978-0521072335 
 • Martindale, John R.; Morris, John (1980), The Prosopography of the Later Roman Empire - Volume II, AD 395–527, Cambridge University Press, ISBN 978-0521201599 
 • Martindale, John R.; Jones, A.H.M.; Morris, John (1992), The Prosopography of the Later Roman Empire - Volume III, AD 527–641, Cambridge University Press, ISBN 978-0521201608