Κατάλογος ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Οι σημαντικότεροι επιστημονικοί ερευνητικοί φορείς στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι:

Οι φορείς αυτοί στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία