Κατάλογος ηγεμόνων της Κομμαγηνής

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Το βασίλειο της Κομμαγηνής ήταν ένα μικρό μακεδονικό βασίλειο [1] στη νότια Μ. Ασία στην Αντιόχεια, το οποίο ξεκίνησε τη ζωή του ως υποτελές κράτος της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών και αργότερα έγινε ανεξάρτητο βασίλειο, πριν τελικά προσαρτηθεί από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 72.

Σατράπες της Κομμαγηνής, 290–163 π.Χ. Επεξεργασία

Δυναστεία των Οροντιδών Επεξεργασία

Βασιλείς της Κομμαγηνής, 163 π.Χ. – 72 μ.Χ. Επεξεργασία

Δυναστεία των Οροντιδών Επεξεργασία

Απόγονοι των βασιλέων της Κομμαγηνής Επεξεργασία

Δυναστεία των Οροντιδών Επεξεργασία

Ηρωδιανή Δυναστεία Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • Shayegan, M. Rahim (2016). «The Arsacids and Commagene». Στο: Curtis. The Parthian and Early Sasanian Empires: Adaptation and Expansion. Oxbow Books. ISBN 9781785702082.