Κατάλογος ηγετών της Περσίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Το πρώτο βασίλειο που ιδρύθηκε στη περιοχή της Περσίας (σύγχρονο Ιράν) ήταν το βασίλειο του Ελάμ με πρώτη βασιλική δυναστεία της περιοχής, τη δυναστεία των Αβάν, που βασίλευε από τα Σούσα. Ακολουθεί μια λίστα που καταγράφει όλους του βασιλείς που κατείχαν τη γεωγραφική περιοχή της Περσίας στην επικράτεια τους.

Τα βασίλεια και οι δυναστείες των πρώτων αρχαίων χρόνων

Επεξεργασία

Δυναστεία του Αβάν (Ελαμίτες)

Επεξεργασία
 • Πέλις, βασίλεψε στις αρχές του 2500 π.Χ.
 • Τάτας, βασίλεψε από το 2500 π.Χ. έως το 2480 π.Χ.
 • Ουκκούν Ταχάς, βασίλεψε από το 2480 π.Χ. έως το 2425 π.Χ.
 • Κχισούρ, βασίλεψε από το 2425 π.Χ. έως το 2360 π.Χ.
 • Σχουσχούν Ταράν, βασίλεψε από το 2360 π.Χ. έως το 2330 π.Χ.
 • Ναπέλ Κχούς, βασίλεψε από το 2330 π.Χ. έως το 2315 π.Χ.
 • Κίκκου Σιβ Θέπτις, βασίλεψε από το 2315 π.Χ. έως το 2295 π.Χ.
 • Λούχ Ισχασάν, βασίλεψε από το 2295 π.Χ. έως το 2285 π.Χ.
 • Χέλου, βασίλεψε από το 2285 π.Χ. έως το 2270 π.Χ.
 • Χσίτα, βασίλεψε από το 2270 π.Χ. έως το 2240 π.Χ.
 • Πουζούρ Ινσχούσινακ, βασίλεψε από το 2240 π.Χ. έως το 2220 π.Χ.

Η δυναστεία των Γούτων που είχε ανέλθει στο θρόνο του Ακκάδ κατέκτησε την περιοχή της Περσίας και ανέβηκε στο θρόνο της. Ο τίτλος του

Δυναστεία του Σαργών

Επεξεργασία

Ένας λαός με το όνομα Γκούτι, κατέλαβε τη περιοχή της βόρειας Περσίας, την Ακκάδ και τη Μεσοποταμία. Ξεκινάει η δικιά τους δυναστεία.

Βασιλεία των Γκούτι

Επεξεργασία

Μία επανάσταση έριξε τους Γκούτι από την εξουσία και στη Περσία ανέβηκε η δυναστεία των Σιμάσχ.

Δυναστεία των Σιμάσχ

Επεξεργασία
 • Γκιρναμές, βασίλεψε από το 2045 π.Χ. έως το 2030 π.Χ.
 • Ενπιλούχαν, βασίλεψε από το 2030 π.Χ. έως το 2010 π.Χ.
 • Τεμπτίς Α΄, βασίλεψε από το 2010 π.Χ. έως το 2008 π.Χ.
 • Κιντάτους, βασίλεψε από το 2008 π.Χ. έως το 2006 π.Χ.
 • Ινζουσίνακ Α΄, βασίλεψε από το 2006 π.Χ. έως το 1997 π.Χ.
 • Ρούχατερ, βασίλεψε από το 1997 π.Χ. έως το 1995 π.Χ.
 • Ινζουσίνακ Β΄, βασίλεψε από το 1995 π.Χ. έως το 1987 π.Χ.
 • Ναπίρ, βασίλεψε από το 1987 π.Χ. έως το 1985 π.Χ.
 • Τεμπτίς Β΄, βασίλεψε από το 1985 π.Χ. έως το 1970 π.Χ.

Δυναστεία του Επάρτη

Επεξεργασία
 • Επάρτης Α΄, βασίλεψε από το 1970 π.Χ. έως το 1950 π.Χ.
 • Επάρτης Β΄, βασίλεψε από το 1950 π.Χ. έως το 1915 π.Χ.
 • Επάρτης Γ΄, βασίλεψε από το 1915 π.Χ. έως το 1912 π.Χ.
 • Σχιλκάκχα, βασίλεψε από το 1912 π.Χ.έως το 1870 π.Χ.
 • Αττακχούς, βασίλεψε από το 1870 π.Χ. έως το 1830 π.Χ.
 • Σιρουντούς, βασίλεψε από το 1830 π.Χ. έως το 1792 π.Χ.
 • Βαρτάσης, βασίλεψε από το 1772 π.Χ. έως το 1770 π.Χ.

Δυναστεία του Ιγεχαλκή (1350 π.Χ.1200 π.Χ.)

Επεξεργασία

Δυναστεία του Σουτρούχ (1205 π.Χ.1100 π.Χ.)

Επεξεργασία
 • Χαλούτους Ινζουσίνακ, βασίλεψε από το 1205 π.Χ. έως το 1185 π.Χ.
 • Σουτρούκ Ναχούντε, βασίλεψε από το 1185 π.Χ. έως το 1155 π.Χ.
 • Κουτίρ, βασίλεψε από το 1155 π.Χ. έως το 1150 π.Χ.
 • Σχιλκάκ Ινζουσίνακ, βασίλεψε από το 1150 π.Χ. έως το 1120 π.Χ.
 • Κχουτελούτους Ινζουσίνακ, βασίλεψε από το 1.120 π.Χ. έως το 1110 π.Χ.
 • Χαμρού Λαγκαμάρ, βασίλεψε από το 1100 π.Χ.

Νεότερη Δυναστεία του Ελάμ (743 π.Χ.644 π.Χ.)

Επεξεργασία
 • Κχουμπανίγκας, βασίλεψε από το 743 π.Χ. έως το 717 π.Χ.
 • Σχουτίρ Νακχούντε, βασίλεψε από το 717 π.Χ. έως το 699 π.Χ.
 • Κχαλούσου, βασίλεψε από το 699 π.Χ. έως το 693 π.Χ.
 • Κουτίρ Νακχούντε, βασίλεψε από το 693 π.Χ. έως το 692 π.Χ.
 • Κχούμα Μενάνου, βασίλεψε από το 692 π.Χ. έως το 689 π.Χ.
 • Κχούμα Κχαλδάσης Α΄, βασίλεψε από το 689 π.Χ. έως το 681 π.Χ.
 • Κχούμα Κχαλδάσης Β΄, βασίλεψε από το 681 π.Χ. έως το 680 π.Χ.
 • Σιλχάκ Ινζουσίνακ, ως συμβασιλέας του Κχούμα Κχαλδάση Β΄ από το 680 π.Χ. έως το 676 π.Χ.
 • Ουρτάκος, βασίλεψε από το 676 π.Χ. έως το 664 π.Χ.
 • Σιλχάκ Ινζουσίνακ μαζί με τον Τεμπτίς Κχούμα Ινζουσίνακ, από το 664 π.Χ. έως το 653 π.Χ.
 • Ατά Κχουμά Ινζουσίνακ με συμβασιλείς τους Κχουμπανιγκάς Β΄, Ταμμαρίτου και Ινταμπίγκας από το 653 π.Χ. έως το 648 π.Χ.
 • Ινταμπίγκας, βασίλεψε από το 648 π.Χ. έως το 647 π.Χ.
 • Κχούμα Κχαλδάσης Γ΄. βασίλεψε από το 647 π.Χ. έως το 644 π.Χ.

Το βασίλειο των Μήδων και η αυτοκρατορία των Περσών

Επεξεργασία

Οι Μήδοι ενώθηκαν σε ένα βασίλειο και κατάφεραν να ιδρύσουν ένα δικό τους κράτος με πρωτεύουσα τα Εκβάτανα.

Δυναστεία των Μήδων

Επεξεργασία

Ταυτόχρονα ένα άλλο ιρανικό φύλο συγγενικό με τους Μήδους, οι Πέρσες, αποκτούσε δύναμη και ανέβηκε στην εξουσία.

 • Αχαιμένης, ιδρυτής της δυναστείας και Πέρσης ηγεμόνας, υποτελής στους Μήδους.
 • Τεΐσπης, γιος του Αχαιμένη, κατακτητής του Ανσάν και ηγεμόνας των Περσών, υποτελής στους Μήδους, πέθανε το 640 π.Χ.

Ακολούθως το βασίλειο του Τεΐσπη μοιράστηκε στους δυο του γίους.

Βασίλειο του Ανσάν

Επεξεργασία

Σατραπεία της Περσίας

Επεξεργασία

Οι Έλληνες με τον Μεγάλο Αλέξανδρο ως βασιλείς της Ασίας

Επεξεργασία

Με τον διαμελισμό της Περσικής Αυτοκρατορίας, από τους Επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο στρατηγός Σέλευκος πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι της. Το βασίλειο του περιελάμβανε τη Μεσοποταμία, τη Περσία, τη Παρθία, τη Βακτριανή, την Αραβία, τη Σογδιανή, τη Καππαδοκία, την Αρμενία, την Αραχωσία και την Υρκανία.

Την εποχή του Δημήτριου Β΄, οι Πάρθοι καταλάβανε τη Μηδία, τη Περσία, την Αρμενία και μέρος της Μεσοποταμίας και η δυναστεία των Αρσακιδών ανέλαβε την εξουσία

Η Περσία υπό τους Πάρθους και η επάνοδος των Περσών στην εξουσία

Επεξεργασία

Οι Πέρσες ύστερα από εκατονταετίες επανακτούν την εξουσία πλήρως στη χώρα τους.

Ακολούθως η δυτική Περσία έπεσε στα χέρια των Ισλαμιστών Αράβων και στην Ανατολική επεκτάθηκαν η αυτοκρατορία της Κίνας, το βασίλειο της Ινδίας και ιδρύθηκε το βασίλειο των Σαμμανιδών Περσών.

Το Ισλάμ στη Περσία

Επεξεργασία

Η Περσία ανήκε στο Αραβικό Χαλιφάτο από το 661 έως το 867 το οποίο διοικήθηκε από δυο δυναστείες χαλίφηδων. Αυτή των Ομεϋαδών (661 - 750) και αυτή των Αββασιδών (750 - 1517). Το έτος 822 η Περσία έγινε ημιαυτόνομη ηγεμονία, φόρου υποτελής στο Χαλιφάτο, ενώ χωρίστηκε σε διάφορα εμιράτα, που αρκετές φορές πολεμούσανε και μεταξύ τους. Ακόμα στη περιοχή δημιουργήθηκαν διάφορα σουλτανάτα, εμιράτα και αυτόνομα βασίλεια που συνέχεια αγωνιζόντουσαν για τον έλεγχο της περιοχής.

Οι εμίρηδες της ημιαυτόνομης Περσίας

Επεξεργασία

Οι εμίρηδες της Χωρεσμίας

Επεξεργασία

Η Χωρεσμία αποτελούνταν από εδάφη του σημερινού βορειοανατολικού Ιράν, το σημερινό Αφγανιστάν και ορισμένα εδάφη της Ινδίας.

 • Ταχίρ Εμπνέ Χουσεΐν Εμπνέ Μοσάμπ, στρατηγός της δυναστείας των Αββασιδών, Εμίρης από το 821 έως το 822.
 • Ταλχάτ Εμπνέ Ταχίρ, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 822 έως το 828.
 • Αμπντουλάχ Εμπνέ Ταχίρ, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης από το 828 έως το 844.
 • Ταχίρ Εμπνέ Αμπντουλάχ, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 844 έως το 862.
 • Μοχάμεντ της Χωρεσμίας, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 862 έως το 872.
 • Χασάν Εμπνέ Ζίντ Χασάν, εμίρης από το 872 έως το 884.
 • Μοχάμεντ Εμπνέ Ζίντ, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 884 έως το 900.
 • Χασάν Εμπνέ Αλί Χουσεΐν, εμίρης από το 913 έως το 916.
 • Χασάν Εμπνέ Γιουσούφ Χουσεΐν, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης από το 916 έως το 928.
 • Αμπντουλάχ Μαρδάβαζ Εμπνέ Ζιγίαρ, εμίρης από το 928 έως το 934.
 • Αμπού Ταχίρ Βοσμίρ Εμπνέ Ζιγιάρ, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης από το 934 έως το 967.
 • Ζαχίρ Βιζουτούν, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 967 έως το 976.
 • Σαχάμ Αλ Αμπντουλάχ Χασάν Γκαμπούς, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης από το 976 έως το 1012.
 • Φαλούκ Αλ Μανουχίρ Εμπνέ Γκναμπούς, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 1012 έως το 1031.
 • Ανουρσιβασάν Εμπνέ Μανουχίρ, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 1031 έως το 1043.

Οι εμίρηδες της ηγεμονίας των Βουγιδών

Επεξεργασία

Η ηγεμονία των Βουγιδών περιελάμβανε τις περιοχές του σημερινού Ιράκ, του αρχαίου Ελάμ και την οροσειρά Ζάγκρος, του βορειοδυτικού Ιράν.

 • Εμάντ Αντουλέχ Αμπούλ Χασάν, στρατηγός στην υπηρεσία της δυναστείας των Σαμμανιδών που αργότερα αυτομόλησε στους μουσουλμάνους, ιδρυτής της δυναστείας των Βουγιδών, εμίρης από το 932 έως το 939.
 • Αζάντ Αμπουντούλ Αλ Ντουλάχ, ανιψιός του προηγούμενου, εμίρης από το 939 έως το 982.
 • Σαράφ Αλ Ντουλάχ Φαγίαρις, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 982 έως το 989.
 • Σαμσάμ Αλ Ντουλάχ, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης από το 989 έως το 998.
 • Μπάχα Αλ Ντουλάχ, αδελφός των δυο προηγούμενων, εμίρης από το 998 έως το 1012.
 • Σουλντάν Αλ Ντουλάχ, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 1012 έως το 1024.
 • Εμάντ Αλ Ντουλάχ Αμπού Καλίγιαρ, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 1024 έως το 1048.
 • Μαλίκ Ραχίμ Αμπού Νασρ Χοσρού Φιρούζ, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 1048 έως το 1055.

Οι εμίρηδες του Βαλουχιστάν (Δυναστεία Σαφφαριδών)

Επεξεργασία

Το Βαλουχιστάν είναι η νοτιοανατολική επαρχία του σημερινού Ιράν, στα σύνορα με το Πακιστάν.

 • Γιαγκούμπι Λέθ Σαφφάρι, ιδρυτής της δυναστείας των Σαφφαριδών, εμίρης από το 867 έως το 878.
 • Αμίρι Λέθ Σαφφάρι, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης από το 878 έως το 900.
 • Αμπούλ Χασάν Ταχίρ Εμπνέ Μοχάμεντ Εμπνέ Αμίρ Εμπνέ Λές (απλά Ταχίρ Α΄), εμίρης από το 900 έως το 908.
 • Λες Εμπνέ Αλί Εμπνέ Λες, ανιψιός του Αμίρι Λέθ Σαφφάρι, εμίρης από το 908 έως το 910.
 • Αμπού Αλί Μοχάμεντ Εμπνέ Αλί Εμπνέ Λες, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης για ένα χρόνο.
 • Αμπού Τζαφάρ Αχμέτ Εμπνέ Μοχάμεντ Εμπνέ Χάαλφ, μακρινός απόγονος του ιδρυτή της δυναστείας, εμίρης από το 912 έως το 963.
 • Αμπού Αχμέτ Χάαλφ Εμπνέ Αχμέντ, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 963 έως το 1002.

Η δυναστεία των Σαμμανιδών Περσών

Επεξεργασία

Με τη κατάκτηση της Περσίας από τους Μουσουλμάνους ένας Πέρσης ηγεμόνας του Αφγανιστάν, ίδρυσε τη δικιά του δυναστεία και ηγεμόνευσε στη βορειοανατολική Περσία και στο Αφγανιστάν. Οι Πέρσες διατήρησαν τη θρησκεία του Σωροαστρισμού αλλά ταυτόχρονα προσηλυτίσθηκαν και στο Ισλάμ.

 • Σαμμάν Χόντας, ιδρυτής και πρώτο ηγεμόνας της δυναστείας, άγνωστα τα έτη βασιλείας.
 • Ασάντ Ιμπν Σαμμάν, γιος του προηγούμενου, άγνωστα τα έτη ηγεμονίας του.
 • Γιαχί Ιμπν Ασάντ, γιος του προηγούμενου, ηγεμόνας από το 819 έως το 855.
 • Αμπού Ναρσή Εμπνέ Αχμέντ Ιμπν Ασάντ, γιος του προηγούμενου, ηγεμόνας από το 855 έως το 864.
 • Ναρσής Α΄, γιος του προηγούμενου, ηγεμόνας από το 864 έως το 892.
 • Αμπού Εμπράχιμ Ισμαήλ Εμπνέ Αχμέτ Σαμμάν, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης από το 892 έως το 907.
 • Αχμέντ Σαμμάν, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 907 έως το 914.
 • Ναρσής Β΄ Σαμμάν, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 914 έως το 943.
 • Αμπού Μοχάμεντ Ενούχ Α΄ Εμπνέ Ναρσή Σαμμάν, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 943 έως το 954.
 • Αμπντούλ Φοάρες Εμπνέ Ενού Μαλίκ Α΄, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 954 έως το 961.
 • Σαντίτ Αμπού Σαλίχ Εμπνέ Μαλίκ Μανσούρ Α΄, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 961 έως το 976.
 • Αμπούλγκασεμ Εμπνέ Μανσούρ Ενούχ Β΄, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 976 έως το 997.
 • Αμπού Χαρίθ Εμπνέ Ενούχ Μανσούρ Β΄, γιος του προηγούμενου, εμίρης από το 997 έως το 999.
 • Αμπντάλ Εμπνέ Ενούχ Αλ Μαλίκ Β΄, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης για το έτος 999.
 • Ισμαήλ Μουντασίρ, αδελφός του προηγούμενου, εμίρης από το 1000 έως το 1005.

Ακολούθησε η κατάκτηση των Περσών από Τουρκο-μογγολικές φυλές, με το όνομα Γαζναβίδες, έτσι ονομάστηκε και το βασίλειο τους ύστερα. Οι φυλές αυτές όμως με τον καιρό αφομοιώθηκαν από τη περσική κουλτούρα.

 • Γιαμίν Αλ Νταουλάχ Αμπ Αλ Γκαζίμ Μαχμούτ Ιμπν Σεμπούκ Τεγκίν, κατακτητής των Σαμμανιδών Περσών, Σουλτάνος της δυναστείας των Γαζναβιδών, Σουλτάνος και στη περιοχή της Περσίας από το 1005 έως το 1030.
 • Ταλάλ Ουντ Νταουλάχ Μοχάμεντ Γκαζναβίντ, γιος του προηγούμενου, Σουλτάνος από το 1030 έως το 1031.
 • Σιβάχ Ουντ Νταουλάχ Μαούντ, αδελφός του προηγούμενου, Σουλτάνος από το 1031 έως το 1040.
 • Σιβάχ Ουντ Νταουλάχ Αμπολάφθ Μομπού Εμπνέ Μασούντ, Σουλτάνος από το 1040 έως το 1049.
 • Αζάντ Ουντ Νταουλάχ Αμπού Μανσούρ Αμπντούλ Ρασίντ Εμπνέ Μαχμούντ, Σουλτάνος από το 1049 έως το 1052.
 • Τζαμάλ Ουντ Νταουλάχ Αμπολφάζ Φαρούκχετζ Εμπνέ Μασούντ Εμπνέ Μαχμούντ, Σουλτάνος από το 1052 έως το 1059.
 • Ζαχίρ Ουντ Νταουλάχ Αμπούλ Μοζαφάρ Εμπραχίμ, Σουλτάνος από το 1059 έως το 1098.
 • Αλί Ουντ Νταουλάχ Αμπού Σαγίντ Μασούντ Εμπνέ Εμπραχίμ, γιος του προηγούμενου, Σουλτάνος από το 1098 έως το 1115.
 • Σολτάν Ουντ Νταουλάχ Αμπούλ Φαθ Σαχ, Σουλτάνος από το 1115 έως το 1117.
 • Γιαμήν Ουντ Νταουλάχ Αμπούλ Μοζαφάρ Μπαχάρμ Σαχ Εμπνέ Μασούντ, Σουλτάνος από το 1117 έως το 1153.
 • Τάιγ Ουντ Νταουλάχ Αμπούλ Σχοζά Χοσρόης Σαζ Εμπνέ Μπαχράμ Σαχ, Σουλτάνος από το 1153 έως το 1160.
 • Σαράγας Ουντ Νταουλάχ Αμπολμολούκ Χοσρόης Μαλίκ Εμπνέ Χοσρόη Σαχ, Σουλτάνος από το 1160 έως το 1186.

Σταδιακά τους Γκαζναβίντ τους κατέκτησαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι και απέκτησαν τον έλεγχο της Περσίας.

Ηγεμονία του Καυκάσου

Επεξεργασία

Η ηγεμονία του Καυκάσου περιελάμβανε μέρος και της βορειοδυτικής Περσίας αρκετές φορές μέχρι και την αρχαία Περσέπολις. Δυναστεία Ανουστεγκινιδών ή Δυναστεία των Χωρεσμίων:

 • Χοτάμπ Αλ Ντιν Μοχάμεντ Α΄, γιος του Ανούς Τιγκίν Γκραχέι, Σάχης (δηλαδή Βασιλιάς) από το 1096 έως το 1128.
 • Αλ Ντιν Αμπούλ Μοζαφάρ Αζίζ Εμπνέ Χοτάμπ Αλ Ντιν Εμπνέ Μοχάμεντ, γιος του προηγούμενου, Σάχης από το 1128 έως το 1156.
 • Ταγίαλ Ντιν Αμπολφάθ Αρσλάν, γιος του προηγούμενου, Σάχης από το 1156 έως το 1171.
 • Τζαλάλ Αλ Ντιν Μαχμούτ Σολτανσχάχ Εμπνέ Αρσλάν, γιος του προηγούμενου, Σάχης από το 1171 έως το 1172.
 • Μοχάμεντ Β΄ Αλ Ντιν Τακές Εμπνέ Αρσλάν, Σάχης από το 1172 έως το 1199.
 • Σολτάν Τζαλάλ Αλ Ντιν Μοχάμεντ Εμπνέ Αλαντίν Τακές, Σάχης από το 1199 έως το 1220.
 • Τζαλάλ Αλ Ντιν Μινγκμπούρνου Εμπνέ Αλ Ντιν Μοχάμεντ, γιος του Μοχάμεντ Β΄ Αλ Ντιν Τακές Εμπνέ Αρσλάν, Σάχης από το 1220 έως το 1230.

Το κράτος τους διαλύθηκε από τους Μογγόλους και ύστερα το διαμέλισαν τα υπόλοιπα βασίλεια της περιοχής. Το μεγαλύτερο μέρος της Περσίας, με την έλευση του Τζένγκις Χαν, έγινε επαρχία του Μεγάλου Χανάτου.

Η Περσία κάτω από Μογγολικό έλεγχο

Επεξεργασία
 • Χουλάι Χαν, εγγονός του Τζενγκίνς Χαν, Χαν από το 1256 έως το 1265.
 • Αμπάγκα Χαν, γιος του προηγούμενου, Χαν από το 1265 έως το 1282.
 • Αχμέντ Τικούρ Χαν, αδελφός του προηγούμενου, Χαν από το 1282 έως το 1284.
 • Αργκούν Χαν, ανιψιός του προηγούμενου, Χαν από το 1284 έως το 1291.
 • Γκαϊκχάτου, στρατηγός των Σελτζούκων Τούρκων, Χαν από το 1291 έως το 1295.
 • Μπαϊτού, ξάδερφος του προηγούμενου, Χαν για ένα έτος.
 • Μαχμούτ Κασάνους, γιος του Αργκούν Χαν, Χαν από το 1295 έως το 1304.
 • Μοχάμεντ Κχονταμπαντές, αδελφός του προηγούμενου, Χαν από το 1304 έως το 1316.
 • Αμπού Σαγίντ Μπαχαντόρ Χαν, στρατηγός στην υπηρεσία των Χαν, Χαν από το 1316 έως το 1335.
 • Αρπά Κεούν, μέλος της οικογένειας των Μεγάλων Χαν, Χαν από το 1335 έως το 1336.
 • Μούσα Χαν, εγγονός του Μπαϊτού, Χαν από το 1336 έως το 1337.
 • Μοχάμεντ Χαν, εγγονός του Χουλάι Χαν, Χαν από το 1337 έως το 1338.
 • Τζαχάν Τιμούρ, εγγονός του Γκαϊκχάτου, Χαν από το 1338 έως το 1340.
 • Σουλεϊμάν Χαν, εγγονός του Χουλάι Χαν, Χαν από το 1340 έως το 1344.
 • Ανουσιρουάν Χαν, αγνώστων στοιχείων, Χαν από το 1344 έως το 1355.

Ακολούθως ο Ταμερλάνος εισβάλει στη Περσία και τη καταλαμβάνει με τη δική του Τούρκο-Μογγολική Ορδή. Με τον θάνατο του ξέσπασαν εμφύλιες διαμάχες μεταξύ των διαδόχων του και το μεγάλο βασίλειο του Ταμερλάνου άρχισε να διαμελίζεται.

 • Ταμερλάνος, Μεγάλος Χαν και της Περσίας από το 1393 έως το 1405.
 • Πιρ Μοχάμεντ, εγγονός του Ταμερλάνου, βασίλεψε από τη Κανταχάρ, από το 1405 έως το 1407.
 • Νταλάλ Ουντ Ντιν Μιράν Σάχ, γιος του Ταμερλάνου, βασίλεψε από το Αζερμπαϊτζάν, από το 1405 έως το 1408.
 • Ρουστάμ, βασίλεψε από το την Αραβία, από το 1405 έως το 1409.
 • Χαλίλ Σουλτάν, γιος του Νταλάλ Ουντ Ντιν Μιράν Σάχ, βασίλεψε από το Αζερμπαϊτζάν από το 1408 έως το 1411.
 • Σαχ Ρούχ, γιος του Ταμερλάνου, βασίλεψε από τη Σογδιανή (σημερινό νοτιοδυτικό Καζακστάν, από το 1405 έως το 1447, κατέκτησε τη μισή Περσία.
 • Ουλούγκχ Μπέκ, γιος του προηγούμενου, Χαν από το 1447 έως το 1449.
 • Αμπντ Αλ Λατίφ, γιος του προηγούμενου, Χαν από το 1449 έως το 1450.
 • Αμπντουλάχ Μιρζά, γιος του Ιμπραήμ, εγγονός του Σαχ Ρούχ, Χαν από το 1450 έως το 1451.
 • Αμπού Σαγίντ Ιμπν Μοχάμεντ, ανιψιός του Ουλούγκ Μπέκ, Χαν από το 1451 έως το 1469.
 • Σουλτάν Μαχμούτ, γιος του προηγούμενου, Χαν για ένα χρόνο.
 • Χασάν Μπαϊκαράχ, μακρινός εγγονός του Ταμερλάνου, Χαν από το 1469 έως το 1506.
 • Μπαντί Αλ Ζαμάν, γιος του Χασάν, Χαν από το 1506 έως το 1507, κατέφυγε στην αυλή του Ισμαήλ Α΄.

Οι Ουζμπέκοι καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της Περσίας μαζί με την εισβολή των Λευκών Ούννων αλλά στη συνέχεια εκδιώχνονται από τη δυναστεία των Σαφαβιδών.

Οι Σάχες της σύγχρονης Περσίας (πλέον Ιράν)

Επεξεργασία
 • Αμπούλ Μοζαφάρ Ισμαήλ Α΄ Ιμπν Σαΐχ Χαϊντάρ Ιμπν Σαΐχ Τζουναΐντ, πρώτος σάχης του Ιράν, επανένωσε όλη τη Περσία και εκδίωξε τους Ουζμπέκους και Μογγόλους κατακτητές, ιδρυτής της δυναστείας των Σαφαβιδών, Σάχης από το 1501 έως το 1524.
 • Ταχμάσπ Α΄, γιος του Ισμαήλ Α΄, σάχης από το 1524 έως το 1576.
 • Ισμαήλ Β΄, γιος του προηγούμενου, σάχης από το 1576 έως το 1578.
 • Μοχάμαντ Χονταμπάντα, αδελφός του προηγούμενου, σάχης από το 1578 έως το 1587.
 • Αμπάς Α΄ ο Μέγας, γιος του προηγούμενου, σάχης από το 1587 έως το 1629.
 • Σαφί, εγγονός του προηγούμενου, σάχης από το 1629 έως το 1642.
 • Αμπάς Β΄, γιος του προηγούμενου, σάχης από το 1642 έως το 1666.
 • Σουλεϊμάν Α΄, γιος του προηγούμενου, σάχης από το 1666 έως το 1694.
 • Σολτάν Χοσεΐν, γιος του προηγούμενου, σάχης από το 1694 έως το 1722.
 • Ταχμάσπ Β΄, γιος του προηγούμενου, σάχης από το 1722 έως το 1726.
 • Σαχ Αχμέντ Μαράσχι, Ιρανός στρατηγός, έριξε τον Ταχμάσπ Β΄ από το θρόνο και τον κατέλαβε ο ίδιος· σάχης από το 1726 έως το 1728.
 • Ταχμάσπ Β΄, επανήλθε στο θρόνο του Ιράν, σάχης από το 1728 έως το 1732.
 • Αμπάς Γ΄, γιος του προηγούμενου, σάχης από το 1732 έως το 1736.

Μια από τις στρατιωτικές οικογένειες του Ιράν αποκαθήλωσε τη δυναστεία των Σαφαβιδών από το περσικό θρόνο δολοφονώντας τον Αμπάς Γ΄ και τους άρρενες απογόνους του.

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν

Επεξεργασία

Το 1979 η Ισλαμική Ιρανική Επανάσταση υπό τον Ρουχολάχ Αγιατολλάχ Χομεϊνί υποχρέωσε την ιρανική βασιλική οικογένεια να εξοριστεί και εγκαινίασε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τη 1η Απριλίου του 1979.