Κατάλογος κομήτων του Ναμύρ

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Οι Κόμητες του Ναμύρ και οι Μαργράβοι (μαρκήσιοι) του Ναμύρ κυβέρνησαν την Κομητεία του Ναμύρ, που αναβαθμίστηκε σε μαργραβάτο (μαρκιωνία). Το Ναμύρ δεν ήταν τα περισσότερα χρόνια ανεξάρτητο κρατίδιο, αλλά υποτελές στην Κομητεία του Αινώ, στην Κομητεία της Φλάνδρας και στο Δουκάτο της Βουργουνδίας.

Τα σύμβολα της κομητείας του Ναμύρ

Κατάλογος κομήτων του Ναμύρ Επεξεργασία

Οίκος του Ναμύρ Επεξεργασία

Κατάλογος μαργράβων του Ναμύρ Επεξεργασία

 
Οι Κάτω Χώρες το 1477

Οίκος της Φλάνδρας Επεξεργασία

Οίκος του Κουρτεναί Επεξεργασία

Οίκος του Λουξεμβούργου Επεξεργασία

Οίκος του Νταμπιέρ Επεξεργασία

Ο Ιωάννης Γ΄ πώλησε τη μαρκιωνία στον Φίλιππο Γ΄ τον Καλό δούκα της Βουργουνδίας.

Οίκος της Βουργουνδίας Επεξεργασία

Οίκος των Αψβούργων Επεξεργασία

Ο Κάρολος Κουίντος με την Πραγματιστική Κύρωση (1549) ένωσε το Ναμύρ και όλες τις υπόλοιπες κομητείες στις Κάτω Χώρες σε ένα προσωπικό βασίλειο. Μετά τον θάνατό του το κράτος της αυτοκρατορίας των Αψβούργων στις Κάτω Χώρες μοιράστηκε στους διαδόχους του: το Ναμύρ ππεριήλθε στον γιο του Φίλιππο Β΄ της Ισπανίας του Ισπανικού κλάδου των Αψβούργων.

Το Ναμύρ δέχτηκε επίθεση από τους Άγγλους και τους Ολλανδούς, όταν ξεκίνησε ο Πόλεμος της Ισπανικής Διαδοχής (1706 - 1714). Η κομητεία διεκδικήθηκε από τους Οίκους των Αψβούργων και των Βουρβόνων. Το Λουξεμβούργο και το Ναμύρ παραχωρήθηκαν από τους Γάλλους συμμάχους στον Μαξιμιλιανό Β΄ Εμμανουήλ (1712) αλλά με τη Συνθήκη της Ουτρέχτης ο Μαξιμιλιανός ανήλθε στη θέση του εκλέκτορα της Βαυαρίας. Με την ίδια Συνθήκη η μαρκιωνία του Ναμύρ και οι υπόλοιπες Ισπανικές Κάτω Χώρες πήγαν στον Αυστριακό κλάδο του Οίκου των Αψβούργων.

Ο τίτλος χάθηκε, όταν μετά τη Γαλλική Επανάσταση οι Γάλλοι κατέκτησαν το Ναμύρ και το προσάρτησαν στη Γαλλία· διεκδικήθηκε όμως από τον αυτοκράτορα Λεοπόλδο Β΄ και τους απογόνους του μέχρι τον Κάρολο Α΄ της Αυστρίας