Κατάλογος πολιτικών κομμάτων της Ρωσίας

Στο παρόν λήμμα αναφέρονται τα κόμματα που δραστηριοποιούνται στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Πολιτικά κόμματα κατά την διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης Επεξεργασία

Από το 1922 μέχρι και την διάλυση της ΕΣΣΔ το μοναδικό νόμιμο κόμμα ήταν το ΚΚΡΟ. Άλλο ένα πολιτικό κόμμα κατά τη διάρκεια του καθεστώτος αυτού ήταν το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1989 και καταργήθηκε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Πολιτικά κόμματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το 1991 μέχρι σήμερα Επεξεργασία

Παρακάτω αναφέρονται τα κύρια ρωσικά πολιτικά κόμματα από την ίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία