Κατάλογος πόλεων του Μάλι

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia
(Ανακατεύθυνση από Κατάλογος πόλεων του Μαλί)

Αυτός είναι ένας κατάλογος πόλεων του Μάλι. Εδώ αναφέρονται οι δεκαπέντε μεγαλύτερες πόλεις του Μάλι με τον πληθυσμό τους:

Πόλη Πληθυσμός
2009
Περιφέρεια
1 Μπαμακό 1.690.471 Μπαμακό
2 Σικασσό 225.753 Σικασσό
3 Καλαμπανκορό 166.722 Κουλικορό
4 Κουτιαλά 137.919 Σικασσό
5 Σεγκού 130.690 Σεγκού
6 Καγιές 127.368 Καγιές
7 Κατί 114.983 Κουλικορό
8 Μοπτί 114.296 Μοπτί
9 Νιονό 91.554 Περιφέρεια Σεγκού
10 Γκαό 86.633 Γκαό
11 Νιορό ντου Σαέλ 69.100 Καγιές
12 Σαν 68.067 Σεγκού
13 Κορό 62.681 Μοπτί
14 Μπλα 61.338 Σεγκού
15 Μπουγκουνί 59.679 Σικασσό