Η κατάποση είναι η διαδικασία με την οποία ο βλωμός που σχηματίζεται από την μάσηση μεταφέρεται μέσου του οισοφάγου στο στομάχι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πέψης.

Όργανα που συμμετέχουν στην κατάποση

Επεξεργασία
  1. Η γλώσσα
  2. Η μαλακή υπερώα
  3. Ο φάρυγγας
  4. Η επιγλωτίδα
  5. Ο οισοφάγος

Αντανακλαστικός μηχανισμός

Επεξεργασία

Η κατάποση στηρίζεται σε αντανακλαστικό μηχανισμό που ελέγχεται από το κέντρο της κατάποσης που βρίσκεται στον δικτυωτό σχηματισμό του προμήκη μυελού και της γέφυρας. Το αντανακλαστικό διακρίνεται σε τρεις φάσεις:

  1. Στοματική φάση: με την βοήθεια της γλώσσας ο βλωμός μεταφέρεται στο οπίσθιο τμήμα του στόματος και πιέζεται ώστε να προωθηθεί προς τον φάρρυγα.
  2. Φαρυγγική φάση: όταν ο βλωμός εισέλθει στον φάρρυγα παρεμποδίζεται η παλινδρόμισή του από την γλώσσα, την μαλακή υπερώα και την επιγλωτίδα και προωθείται προς τον οισοφάγο.
  3. Οισοφαγική φάση: όταν ο βλωμός εισέλθει στον οισοφάγο τότε με την βοήθεια περισταλτικών κυμάτων μεταφέρεται προς το στομάχι.

Προβλήματα κατάποσης

Επεξεργασία

Η δυσκολία στην κατάποση ονομάζεται δυσκαταποσία και μπορεί να είναι επώδυνη ή ανώδυνη. Η επώδυνη κατάποση οφείλεται συνήθως σε φλεγμονή όπως π.χ. οξεία αμυγδαλίτιδα, ενώ η χρόνια ανώδυνη δυσκαταποσία μπορεί να οφείλεται σε νεοπλασία, παράλυση, γενική πάθηση κτλ. Ανάλογα με τη φάση της κατάποσης στην οποία εμφανίζεται η ενόχληση εντοπίζεται και το σημείο στο οποίο υπάρχει το πρόβλημα.