Τα τέσσερα Ευαγγέλια

Κατά Ματθαίον
Κατά Μάρκον
Κατά Λουκάν
Κατά Ιωάννην

Το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον είναι το εκτενέστερο και θεολογικότερο Ευαγγέλιο από τα 4 της Καινής Διαθήκης. Μέσα από την ανάγνωσή του συμπεραίνεται πως συγγραφέας είναι ο ίδιος ο μαθητής και Απόστολος του Ιησού Χριστού. Το ευαγγέλιό του κατά τον Κλήμη Αλεξανδρέα συνεγράφη τελευταίο από τα 4, προτρεπόμενος υπό «γνωρίμων αυτού». Ο ίδιος αναφέρει ότι ο λόγος συγγραφής του είναι «ἵνα πιστεύσητε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ[1]». Θεωρείται πως έχοντας γνώση των 3 άλλων Ευαγγελίων συνέγραψε εκτενέστερο ευαγγέλιο ώστε να τα συμπληρώσει. Κύρια αναφορά των Ευαγγελίων του ήταν η εκτενέστερη αλλά και θεολογικότερη ενασχόληση με τη δράση του Ιησού, με βάση την διδασκαλία του, ενώ καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια να Τον αναδείξει ως «τον της αληθείας αληθινό διδάσκαλο.

Απόσπασμα του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου από τον πάπυρο Rylands, ο οποίος θεωρείται ίσως το αρχαιότερο κομμάτι Αγίας Γραφής που έχει βρεθεί

Πολλές έρευνες και διαμάχες έχουν διεξαχθεί για την αυθεντικότητα του Ευαγγέλιου του Ιωάννου. Δηλαδή κατά πόσο ο ίδιος συνέγραψε το Ευαγγέλιο, αλλά και πότε τελικά συνεγράφη. Η συγγραφή πιθανότατα έλαβε χώρα στην Έφεσο.

Διάγραμμα περιεχομένου

Επεξεργασία
 
Η αρχή του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου σε χειρόγραφο του 12ου αιώνα
 • Πρόλογος: Η πρώτη έλευση του Χριστού. (1:1-18)
 • Ο πρώτος χρόνος δράσης του Χριστού. (1:19-4:54)
 • Ο δεύτερος χρόνος δράσης του Χριστού. (5)
 • Ο τρίτος χρόνος δράσης του Χριστού. (6-11)
  • Γαλιλαία. (6)
  • Ιερουσαλήμ (7:1-10:39)
  • Περαία (10:40-11:57)
 • Η διακονία του Χριστού προς τους δικούς του. (12-17)
 • Το πάθος και ο θάνατος του Χριστού. (18-19)
 • Επίλογος: Ο αναστημένος Χριστός με τους δικούς του. (20-21)

Υποσημειώσεις

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
 • Ερμηνευτική απόδοσις της Καινής Διαθήκης, Κολλιτσάρας Ιωάννης, Εκδόσεις «Η ζωή», Αθήνα, 1990(ΙΕ΄).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία