Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1898

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1898.