Κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας

Το κεντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας είναι μια αναπαράσταση των πιθανών τρόπων ροής της γενετικής πληροφορίας. Ο όρος προτάθηκε για πρώτη φορά το 1958 από τον Φράνσις Κρικ. Πρεσβεύει ότι από τη στιγμή που η πληροφορία έχει περάσει σε μια πρωτεΐνη, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η ροή πληροφορίας από νουκλεϊκά οξέα προς πρωτεΐνη είναι δυνατή, αλλά η αντίστροφη ροή όχι, ούτε από πρωτεΐνη προς νουκλεϊκά οξέα, ούτε από πρωτεΐνη προς πρωτεΐνη. Η διατύπωση του κεντρικού δόγματος από τον Φράνσις Κρικ, σε αυτή τη γενική μορφή παραμένει σε ισχύ, ενώ η διατύπωση του Watson, που περιλάμβανε και την υποχρεωτική ροή πληροφορίας από το DNA μόνο προς RNA, έχει διαψευσθεί από την ανακάλυψη των ιών που περιέχουν την αντίστροφη μεταγραφάση.

Το κεντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας, όπως εκφράστηκε από τον Φράνσις Κρικ

Η πρώτη χρήση του όρουΕπεξεργασία

Τα πρώτα χρόνια χρήσης του όρου, οι ερευνητές γνώριζαν τους εξής πιθανούς τρόπους ροής της γενετικής πληροφορίας:

Η σύγχρονη χρήσηΕπεξεργασία

Στις μέρες μας, οι ερευνητές της Βιολογίας γνωρίζουν ότι υπάρχουν επιπλέον τρόποι ροής της γενετικής πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί ορισμένοι ιοί που έχουν ως γενετικό υλικό RNA και χρησιμοποιούν ένα ειδικό ένζυμο, την αντίστροφη μεταγραφάση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτό το RNA και να συνθέσουν DNA. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιους ιούς το RNA μπορεί να αυτοδιπλασιάζεται. Σύμφωνα λοιπόν με το κεντρικό δόγμα, η γενετική πληροφορία ρέει από τα νουκλεϊκά οξέα (το DNA και RNA) προς τις πρωτεΐνες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία