Συντεταγμένες: 38°9′38″N 22°8′37″E / 38.16056°N 22.14361°E / 38.16056; 22.14361

Η Κερύνεια ήταν αρχαία πόλη της Αχαΐας και αποτελούσε την ακρόπολη της Ελίκης.

Χάρτης της αρχαίας Αχαΐας

Το όνομα της κατά τον Παυσανία προέρχεται από κάποιον παλιό οικιστή της πόλης ή από τον Κερυνίτη ποταμό που πέρναγε δίπλα από την πόλη. Η Κερύνεια είχε αποικήσει την Κύπρο με αρχηγούς τους Αχαιούς Κηφέα και Πράξανδρο χτίζοντας την σημερινή Κερύνεια[1].

Κατά την κάθοδο των Δωριέων στην πόλη ήρθαν Λακεδαιμόνιοι Αχαιοί διωγμένοι από την πατρίδα τους από τους Ηρακλείδες, Δωριείς, του Αριστόδημου, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σε όλη την περιοχή και στην πόλη. Η συγκατοίκηση όμως δεν κράτησε για πολύ και οι δυο πλευρές ήρθαν σε πολεμική αντιπαράθεση. Οι Αχαιοί νίκησαν στον πόλεμο και ανάγκασαν τους παλιούς κατοίκους να φύγουν από την χώρα. Στην Κερύνεια υπήρχε ιερό των Άρπυιων[2] και των Γιγάντων[3]. Ήταν μέλος της Ιωνικής δωδεκάπολης και μερικά χρόνια αργότερα της Αχαϊκής Συμπολιτείας[4].

Η θέση της αρχαίας πόλης έχει βρεθεί στην περιοχή του χωριού Κερύνεια. Στις ανασκαφές που έχουν γίνει έχουν αποκαλυφθεί τα τείχη της πόλης, ελληνιστικό ηρώο και πολλά λείψανα κτιρίων.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Μετά δέ Ελίκην Ήξεις είς πόλισμα Κερύνειαν Καί ο Κερυνίτης ποταμός ός εξ Αρκαδίας Καί όρους κερυνείας ρέων Αχαιούς τους ταύτη παρέξεισι. Κηφεύς δε και Πράξανδρος Ίξονται ές γαίαν Θεάς Αφροδίτης Γόλγων ανάσσης. Καί ιδρύσουσι πόλιν Κερύνειαν... Αυκόφρονας αναδημοσίευση από politis-news 13/10/2007 Αρχειοθετήθηκε 2016-02-07 στο Wayback Machine.
  2. spyros.de
  3. spyros.de
  4. "μετὰ δὲ Ἑλίκην ἀποτραπήσῃ τε ἀπὸ θαλάσσης ἐς δεξιὰν καὶ ἥξεις ἐς πόλισμα Κερύνειαν: ᾤκισται δὲ ὑπὲρ τὴν λεωφόρον ἐν ὄρει, καί οἱ τὸ ὄνομα ἢ δυνάστης ἐπιχώριος ἢ ὁ Κερυνίτης ποταμὸς πεποίηκεν, ὃς ἐξ Ἀρκαδίας καὶ ὄρους Κερυνείας ῥέων Ἀχαιοὺς τοὺς ταύτῃ παρέξεισι. παρὰ τούτους σύνοικοι Μυκηναῖοι κατὰ συμφορὰν ἀφίκοντο ἐκ τῆς Ἀργολίδος. Μυκηναίοις [μὲν] γὰρ τὸ μὲν τεῖχος ἁλῶναι κατὰ τὸ ἰσχυρὸν οὐκ ἐδύνατο ὑπὸ Ἀργείων, ἐτετείχιστο γὰρ κατὰ ταὐτὰ [6] τῷ ἐν Τίρυνθι ὑπὸ τῶν Κυκλώπων καλουμένων, κατὰ ἀνάγκην δὲ ἐκλείπουσι Μυκηναῖοι τὴν πόλιν ἐπιλειπόντων σφᾶς τῶν σιτίων, καὶ ἄλλοι μέν τινες ἐς Κλεωνὰς ἀποχωροῦσιν ἐξ αὐτῶν, τοῦ δήμου δὲ πλέον μὲν ἥμισυ ἐς Μακεδονίαν καταφεύγουσι παρὰ Ἀλέξανδρον, ᾧ Μαρδόνιος ὁ Γωβρύου τὴν ἀγγελίαν ἐπίστευσεν ἐς Ἀθηναίους ἀπαγγεῖλαι: ὁ δὲ ἄλλος δῆμος ἀφίκοντο ἐς τὴν Κερύνειαν, καὶ δυνατωτέρα τε ἡ Κερύνεια οἰκητόρων πλήθει καὶ ἐς τὸ ἔπειτα ἐγένετο ἐπιφανεστέρα διὰ τὴν συνοίκησιν τῶν Μυκηναίων. [7] ἐν Κερυνείᾳ δὲ ἱερόν ἐστιν Εὐμενίδων: ἱδρύσασθαι δὲ αὐτὸ Ὀρέστην λέγουσιν. ὃς δ' ἂν ἐνταῦθα ἢ αἵματι ἢ ἄλλῳ τῳ μιάσματι ἔνοχος ἢ καὶ ἀσεβὴς ἐσέλθῃ θέλων θεάσασθαι, αὐτίκα λέγεται δείμασιν ἐκτὸς τῶν φρενῶν γίνεσθαι: καὶ τοῦδε ἕνεκα οὐ τοῖς πᾶσιν ἡ ἔσοδος οὐδὲ ἐξ ἐπιδρομῆς ἐστι. τοῖς μὲν δὴ ἀγάλμασι ξύλων εἰργασμένοις Μέγεθός εἰσιν οὐ μεγάλοι, κατὰ δὲ τὴν ἔσοδον ἐς τὸ ἱερὸν γυναικῶν εἰκόνες λίθου τέ εἰσιν εἰργασμέναι καὶ ἔχουσαι τέχνης εὖ: ἐλέγοντο δὲ ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων ἱέρειαι ταῖς Εὐμενίσιν αἱ γυναῖκες γενέσθαι."Παυσανία Αχαϊκά

Βιβλιογραφία - Πηγές

Επεξεργασία