Περιγραφικά, μπορούμε να ορίσουμε την ιδιότητα της κλειστότητας σε μια πράξη που έχει οριστεί σε ένα σύνολο ως έξης:

Για κάθε ζεύγος στοιχείων που ανήκουν στο σύνολο και έχουν σαν αποτέλεσμα της πράξης ένα στοιχείο, το στοιχείο αυτό ανήκει επίσης στο σύνολο.

Πιο αυστηρά με συμβολισμούς:[1]

Έστω ένα σύνολο , μία δυαδική πράξη στο σύνολο (δηλαδή ) και ένα σύνολο . Τότε το ικανοποιεί την ιδιότητα της κλειστότητας ανν
.

Τότε λέμε ότι το είναι κλειστό ως προς την πράξη .[2]

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

  • Το   δηλαδή οι ακέραιοι με την πράξη της αφαίρεσης στους ακεραίους ικανοποιούν την κλειστότητα, καθώς κάθε ακέραιος έχει έναν ακέραιο αντίστροφο.
  • Το   δηλαδή οι φυσικοί αριθμοί με την πράξη της αφαίρεσης στους ακεραίους δεν ικανοποιούν την κλειστότητα, καθώς για παράδειγμα  , που δεν ανήκει στο  .
  • Έστω  , το σύνολο των ζυγών φυσικών αριθμών και   η πρόσθεση στους ακεραίους. Τότε, το   ικανοποιεί την κλειστότητα, αφού το άθροισμα δύο ζυγών είναι ζυγός.
  • Έστω  , το σύνολο των κύβων φυσικών αριθμών και   η πρόσθεση στους ακεραίους. Τότε, το   δεν ικανοποιεί την κλειστότητα, αφού το άθροισμα δύο κύβων δεν είναι κατά ανάγκη κύβος είναι κύβος (π.χ.   που δεν είναι κύβος).
  • Εξ ορισμού σε κάθε μονοειδές, ομάδα, σώμα, δακτύλιο, το σύνολο μαζί με τις αντίστοιχες πράξεις ικανοποιεί την ιδιότητα της κλειστότητας.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Fraleigh, John B. (2013). A first course in abstract algebra (Seventh έκδοση). Harlow, Essex: Pearson Education. σελ. 21. ISBN 9781292037592. 
  2. Μαρμαρίδης, Νίκος. «Σημειώσεις στην Θεωρία Δακτυλίων» (PDF). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. σελ. 1. Ανακτήθηκε στις 18 Ιουλίου 2022.