Η κοινωνική δομή είναι η συνύφανση των αλληλεπιδράσεων και σχέσεων των ανθρώπων με έναν λιγότερο ή περισσότερο επαναλαμβανόμενο και σταθερό τρόπο.Η κοινωνική δομή αποτυπώνεται στα δίκτυα των κοινωνικών θέσεων και στην κατανομή των ανθρώπων σε αυτά.Η κοινωνική δομή εξασφαλίζει μια ιδιότητα οργάνωσης και σταθερής εστίασης στις ομαδικές μας εμπειρίες, και μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε τους κοινωνικούς μας στόχους.Χάρη στην δομή, είμαστε σε θέση να συνδέσουμε εμπειρίες και να τις ονομάσουμε συνολικά "οικογένεια" , "εκκλησία" , "γειτονιά" ή "Generals Motors".Κάθε παρέα, οικογένεια,συγκρότημα της ροκ,στράτευμα,επιχείρηση,θρησκευτική ομάδα ή έθνος αποτελεί και από μία ξεχωριστή δομή.Η κοινωνική δομή αποτελείται από τις επαναλαμβανόμενες και οργανωμένες σχέσεις που επικρατούν μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή κοινωνίας.Μας δίνει την αίσθηση ότι η ζωή διέπεται από οργάνωση και σταθερότητα.Για τους κοινωνιολόγους,η κοινωνική δομή είναι ένα κοινωνικό γεγονός του είδους που περιέγραψε ο Εμίλ Ντιρκάημ.Τα κοινωνικά γεγονότα τα βιώνουμε ως εξωγενείς ανεξάρτητες πραγματικότητες,που αποτελούν μέρος του αντικειμενικού μας περιβάλλοντος.Συνεπώς, οι κοινωνικές δομές θέτουν όρια στην συμπεριφορά μας και ωθούν τις πράξεις μας προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Πηγή:"Koινωνιολογία οι βασικές έννοιες",Michael Hughes-Carolyn J.Kroehler. Επιστημονική επιμέλεια Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Εκδόσεις Κριτική