Ο κοινωνικός συντηρητισμός είναι μία πολιτική ιδεολογία που αποσκοπεί στην εμμονή στην παράδοση και τα έθιμα, ενώ αντιτίθεται σε ριζικές αλλαγές, καινοτομίες καθώς και μοντερνισμούς. Πολιτικός χώρος με φρονήματα στενά προσκολλημένα στη θρησκεία, στη νομοκρατία και αντιτιθέμενος στην εκκοσμίκευση και το ιδεολογικό μοντέλο του σοσιαλιστικού και ριζοσπαστικού προοδευτισμού. Επιδιώκει τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας του κράτους, χωρίς παρ’ όλα αυτά να σχετίζεται με ακραίες εθνικιστικές αντιλήψεις.

Η πολιτική αυτή ιδεολογία προωθεί την κοινωνική οικονομία της αγοράς στον οικονομικό τομέα, πράγμα που σημαίνει πως προάγει το μοντέλο του κρατικού παρεμβατισμού, σε αντίθεση με το μοντέλο της φιλελεύθερης οικονομίας.

Παραδείγματα στην ΕλλάδαΕπεξεργασία

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινωνικά συντηρητικών κομμάτων στην ελληνική πολιτική σκηνή κατά το παρελθόν υπήρξαν: το αντιβενιζελικό Λαϊκό Κόμμα που ιδρύθηκε το 1913 από τον Δημ. Γούναρη, και το οποίο αφομοιώθηκε λίγα χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τον Ελληνικό Συναγερμό του Αλέξανδρου Παπάγου, καθώς και η ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις), η οποία ιδρύθηκε το 1956 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αποτέλεσε μετεξέλιξη του Ελληνικού Συναγερμού και διαλύθηκε έπειτα από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.