Κολέγιο

εκπαιδευτικό ίδρυμα, που ποικίλλει σε επίπεδο από χώρα σε χώρα

Το Κολέγιο ή Κολλέγιο (Λατινικά: Collegium) είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα ή συστατικό τμήμα εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το κολέγιο μπορεί να είναι ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορηγεί τίτλο σπουδών, τμήμα πανεπιστημίου, που αποτελείται από σύνολο κολεγίων ή ίδρυμα που προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι το αντίστοιχο του Ελληνικού όρου Σχολή (εντός του Πανεπιστημίου), π.χ. μαθηματική Σχολή, Νομική Σχολή.

Royal College Colombo

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία, το κολέγιο είναι τυπικά τμήμα πανεπιστημίου, αλλά γενικά οι όροι «κολέγιο» και «πανεπιστήμιο» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά[1], ενώ στην Ωκεανία και τη Νότια Ασία, το κολέγιο αναφέρεται πιθανώς σε ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή λύκειο, σε κολέγιο περαιτέρω επιμόρφωσης, σε εμπορικό εκπαιδευτικό οργανισμό, ή συστατικό τμήμα πανεπιστημίου.

Ετυμολογία Επεξεργασία

Στην αρχαία Ρώμη το collegium ήταν λέσχη ή εταιρεία, μια ομάδα ανθρώπων με κοινό σύστημα κανόνων (con- = "μαζί" + leg- = "νόμος" ή lego = "επιλέγω" ή "διαβάζω"). Επίσης κοινωνία αρχής, συναρχία, σύστημα[2].

Σημειώσεις παραπομπές Επεξεργασία

  1. college noun (EDUCATION) - definition in British English Dictionary & Thesaurus - Cambridge Dictionary Online
  2. Κουμανούδης, Στέφανος (1972). «collegium». Λεξικόν Λατιονελληνικόν: μετά συνωνύμων και αντιθέτων της Λατινικής. Αθήνα: Γρηγόρης, σσ. 137.