Η Κομητεία του Μπριέν ήταν μια μεσαιωνική κομητεία στη Γαλλία γύρω από το Μπριέν-Λε-Σατώ στο διαμέρισμα του Μπαρ-συρ-Ωμπ.

Τα σύμβολα του Οίκου του Μπριέν

Κόμητες του Μπριέν

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία