Το κοσμικό κράτος είναι μια έννοια του κοσμικισμού, όπου ένα κράτος είναι ή προσανατολίζεται να είναι ουδέτερο στα θέματα της θρησκείας, χωρίς να υποστηρίζει ούτε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ούτε την αθρησκία[1]. Ένα κοσμικό κράτος το οποίο κατά κανόνα έχει πολυπολιτισμική σύνθεση, αξιώνει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες του με ίσο τρόπο ανεξαρτήτως θρησκεύματος, και αποφεύγει την προνομοιακή μεταχείρηση πολίτη από συγκεκριμένο θρήσκευμα/μη θρησκευόμενο σε σχέση με άλλα θρησκεύματα/μη θρησκεύματα. Τα κοσμικά κράτη δεν έχουν επίσημη θρησκεία ή παρόμοιο θεσμό, αν και η απουσία επίσημης θρησκείας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κράτος είναι πλήρως κοσμικό. Ένα πραγματικά κοσμικό κράτος θα διατηρεί σθεναρά την εθνική κυριαρχία χωρίς επιρροές από θρησκευτικές ομάδες, δηλαδή μιλάμε για χωρισμό κράτους και Εκκλησίας[2].

Παραπομπές

Επεξεργασία