Κοσμοπολιτισμός είναι η ιδεολογία κατά την οποία όλες οι εθνικές κοινότητες ανθρώπων ανήκουν σε μια μοναδική κοινότητα που είναι βασισμένη σε μια κοινή ηθική. Ένας άνθρωπος που προσκολλάται στην ιδέα του κοσμοπολιτισμού σε οποιαδήποτε μορφή της λέγεται κοσμοπολίτης.

Μια κοσμοπολίτικη κοινότητα μπορεί να είναι βασισμένη σε μια συμπεριλαμβανόμενη ηθική, μια κοινή οικονομική σχέση, ή μια πολιτική δομή που περιλαμβάνει διαφορετικά έθνη. Σε μια κοσμοπολίτικη κοινότητα άνθρωποι από διαφορετικούς τόπους (π.χ. έθνη-κράτη) μορφώνουν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού. Για παράδειγμα, ο Kwame Anthony Appiah προτείνει την πιθανότητα μιας κοσμοπολίτικης κοινότητας στην οποία οι άνθρωποι από διαφορετικούς τόπους (φυσικούς, οικονομικούς, κτλ.) έχουν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού παρά τις διαφορετικές τους πεποιθήσεις (θρησκευτικές, πολιτικές, κτλ.).

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Cosmopolitism της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).