Ο Κοτζού μπέης (πλήρες όνομα Κουριτζαλή Κοτσού ή Κοτζί Μουσταφά μπέης) ήταν διακεκριμένος πρώιμος ιστορικός μελετητής των αιτιών της παρακμής της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη τουρκική βιβλιογραφία ήταν Έλληνας βορειοηπειρώτης χριστιανός που εξισλαμίστηκε μετά από παιδομάζωμα. Υποστηρίζεται όμως και η άποψη ότι ήταν αλβανικής καταγωγής και ότι στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκπαιδεύτηκε στο σουλτανικό σαράι. Υπηρέτησε σειρά σουλτάνων και ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τον Μουράτ Δ' και τον Ιμπραήμ Α'. Διορίστηκε και σύμβουλος του τελευταίου. Ο Κοτζού μπέης είναι πιο γνωστός για την μελέτη του Η μελέτη του Κοτζού μπέη, που αν και παραγνωρίστηκε στην εποχή της, κατά την οποία η Οθωμανική αυτοκρατορία είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σήμερα θεωρείται μια από τις καλύτερες αναλύσεις των αιτιών της Οθωμανικής παρακμής.

Πηγή Επεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. 30