Κουλόμπ (μονάδα μέτρησης)

μονάδα μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου
Για τον ομώνυμο νόμο, δείτε: Νόμος του Κουλόμπ.

Το Κουλόμπ (Αγγλ. Coulomb) είναι η μονάδα μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου και το σύμβολό της είναι το C. Το όνομά της το πήρε από τον διακεκριμένο Γάλλο φυσικό Σαρλ Ογκουστίν ντε Κουλόμπ.

Ορισμός Επεξεργασία

Το 1 κουλόμπ ορίζεται ως το ποσό του ηλεκτρικού φορτίου που περνάει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από έναν αγωγό ο οποίος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης ενός (1) αμπέρ.

 

Μπορεί επίσης να οριστεί και με τη βοήθεια της χωρητικότητας και της τάσης, όπου 1 κουλόμπ ορίζεται ως 1 φαράντ χωρητικότητας επί 1 βολτ διαφοράς δυναμικού:

 

Με αυτή την έννοια, ένα C είναι το φορτίο που περιέχεται σε πυκνωτή χωρητικότητας ενός φαράντ, ανάμεσα στους οπλισμούς του οποίου υπάρχει διαφορά δυναμικού ενός V.

Το κουλόμπ είναι μεγάλη μονάδα φορτίου, και συνήθως χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσιά του. Τα πιο γνωστά υποπολλ/σια είναι τα mC (μιλικουλόμπ, 10-3C), μC (μικροκουλόμπ, 10-6C), nC (νανοκουλόμπ, 10-9C)και pC (πικοκουλόμπ, 10-12C).

1 κουλόμπ είναι ισοδύναμο με φορτίο 6.242×1018 πρωτονίων ή ηλεκτρονίων (στη δεύτερη περίπτωση με αρνητικό πρόσημο) ή αλλιώς ένα ηλεκτρόνιο (ή πρωτόνιο) έχει φορτίο 1 / 6.242×1018 κουλόμπ = ~1,6×10-19 κουλόμπ.