Κυπριακές βουλευτικές εκλογές 1985

Οι κυπριακές βουλευτικές εκλογές του 1985 διενεργήθηκαν πρόωρα στις 8 Δεκεμβρίου 1985.

Κυπριακές βουλευτικές εκλογές 1985
Flag of Cyprus.svg
1981 ←
8 Δεκεμβρίου 1985
→ 1991

Οι 56 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων.
  Πρώτο κόμμα Τρίτο κόμμα
  Male portrait placeholder cropped.jpg Male portrait placeholder cropped.jpg
Επικεφαλής Γλαύκος Κληρίδης Σπύρος Κυπριανού
Κόμμα ΔΗ.ΣΥ. ΔΗ.ΚΟ.
Προηγούμενες εκλογές 31,92% 12 έδρες 19,50% 8 έδρες
Έδρες 19 έδρες 16 έδρες
Αλλαγή στις έδρες Αύξηση7 Αύξηση8
Λαϊκή ψήφος 107.223 88.322
Ποσοστό 33,56% 27,65%
Μεταβολή Αύξηση1,64% Αύξηση8,15%

  Τέταρτο κόμμα Έκτο κόμμα
  Male portrait placeholder cropped.jpg Male portrait placeholder cropped.jpg
Επικεφαλής Εζεκίας Παπαϊωάννου Βάσος Λυσσαρίδης
Κόμμα Α.Κ.Ε.Λ. Κ.Σ. Ε.Δ.Ε.Κ.
Προηγούμενες εκλογές 32,77% 12 έδρες 8,17% 3 έδρες
Έδρες 15 έδρες 6 έδρες
Αλλαγή στις έδρες Αύξηση3 Αύξηση3
Λαϊκή ψήφος 87.628 35.371
Ποσοστό 27,43% 11,07%
Μεταβολή Decrease5,34% Αύξηση2,90%

Απερχόμενος Πρόεδρος της Βουλής

Γιώργος Λαδάς
ΔΗ.ΚΟ.

Προκύπτων Πρόεδρος

Βάσος Λυσσαρίδης
Κ.Σ. Ε.Δ.Ε.Κ.

Επειδή απεδείχθη εκ των πραγμάτων ότι ο αριθμός των πενήντα 50 Βουλευτών που προβλέπεται από το Σύνταγμα είναι ανεπαρκής για την ομαλή λειτουργία του Σώματος και ειδικά των Επιτροπών της Βουλής, με νόμο που ενέκρινε η Bουλή στις 20 Ιουνίου 1985, ο αριθμός των βουλευτών καθορίστηκε στους 80. Οι έδρες που κατανεμήθηκαν στην ελληνική κυπριακή κοινότητα αυξήθηκαν από 35 σε 56, ενώ εκείνες της τουρκοκυπριακής κοινότητας από 15 σε 24.

Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων διεξήχθησαν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.

Τις εκλογές κέρδισε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 33,56%. Δεύτερο κόμμα αναδείχτηκε το Δημοκρατικό Κόμμα που γνώρισε ραγδαία αύξηση των ποσοστών του και ακολούθησε με μικρή διαφορά το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, το οποίο σημείωσε μεγάλη πτώση και κατετάγη τρίτο.

Δε διεξήχθησαν εκλογές για πλήρωση των 24 εδρών της τουρκικής κοινότητας, οι οποίες παρέμειναν κενές.

Αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων εκλέχτηκαν οι εξής: ο Ιωάννης Μαυρίδης για τους Μαρωνίτες, ο Αράμ Καλαϊτζιάν για τους Αρμενίους και ο Φέληξ Κυρίλλη για τους Λατίνους.

Η αποχή κυμάνθηκε σε ποσοστό της τάξης του 5,38%.[1]

Πλαίσιο εκλογώνΕπεξεργασία

Οι Βουλευτικές Εκλογές διενεργούνται και ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 62 μέχρι 72 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για σκοπούς Βουλευτικών Εκλογών η Δημοκρατία διαιρείται σε έξι εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν προς τις έξι διοικητικές περιφέρειες και οι 56 βουλευτικές έδρες κατανέμονται κατά εκλογική περιφέρεια με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων κάθε εκλογικής περιφέρειας.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του Μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος:

 • συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του,
 • δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας κατόπιν απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος, και
 • δεν πάσχει από διανοητική νόσο που να τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως βουλευτή.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγεται για πενταετή περίοδο, όμως αυτή μπορεί να αυτοδιαλυθεί πρόωρα, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.[2]

Τελική σύνθεση Δ' Βουλευτικής ΠεριόδουΕπεξεργασία

Μετά από ανακατατάξεις και αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την Δ' Βουλευτική Περίοδο (1981-1985), η σύνθεση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά την προκήρυξη των εκλογών της 8ης Δεκεμβρίου 1985 ήταν η εξής:

Κόμμα Αρχική σύνθεση Τελική σύνθεση
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού
12 / 35
12 / 35
Δημοκρατικός Συναγερμός
12 / 35
11 / 35
Δημοκρατικό Κόμμα
8 / 35
9 / 35
Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου
3 / 35
3 / 35

Κόμματα που μετείχανΕπεξεργασία

Στις εκλογές συμμετείχαν 4 πολιτικοί σχηματισμοί και 2 ανεξάρτητοι/μεμονωμένοι υποψήφιοι.

 1. Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (Εζεκίας Παπαϊωάννου)
 2. Δημοκρατικό Κόμμα (Σπύρος Κυπριανού)
 3. Δημοκρατικός Συναγερμός (Γλαύκος Κληρίδης)
 4. Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου (Βάσος Λυσσαρίδης)
 5. Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι
  1. Ευθυβούλου Αλέξανδρος (Άλεξ)
  2. Τεμβριώτης Μίκης

ΑποτελέσματαΕπεξεργασία

Σύνοψη αποτελεσμάτων βουλευτικών εκλογών 8ης Δεκεμβρίου 1985
Κόμμα Επικεφαλής Ψήφοι Έδρες
Αριθμός ± % Αριθμός ±
Δημοκρατικός Συναγερμός Γλαύκος Κληρίδης 107.223 33,56 +1,64 19 +7
Δημοκρατικό Κόμμα Σπύρος Κυπριανού 88.322 27,65 +8,15 16 +8
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού Εζεκίας Παπαϊωάννου 87.628 27,37 -5,34 15 +3
Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου Βάσος Λυσσαρίδης 35.371 11,07 +2,90 6 +3
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι 923 0,29 +0,09 - -
Σύνολο 327.820 100 56
Έγκυρα 319.467 97,45
Άκυρα 8.353 2,54
Λευκά - -
Ψήφισαν 327.820 94,62
Αποχή 18.639 5,38
Εγγεγραμμένοι 346.459
Πηγή: Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου

Μετέπειτα εξελίξειςΕπεξεργασία

Για την Ε' Βουλευτική Περίοδο διεκδίκησαν το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων τέσσερις υποψήφιοι: o Γλαύκος Κληρίδης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗ.ΣΥ., ο Γεώργιος Λαδάς, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗ.ΚΟ., ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Α.Κ.Ε.Λ., και ο Βάσος Λυσσαρίδης, εκ μέρους τηε Ε.Δ.Ε.Κ..

Η κυπριακή Βουλή για πρώτη φορά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε να αντιμετωπίσει πρόβλημα διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου του σώματος. Για την άρση του αδιεξόδου η Βουλή ομόφωνα ενέκρινε το ακόλουθο σχέδιο απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου του σώματος: Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του ημίσεος των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν εκλεγεί Πρόεδρος, ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία και Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τα 2/5 των εγκριτικών ψήφων των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος. Σε περίπτωση που κανένας από τους υποψηφίους δε συγκεντρώσει τις πιο πάνω πλειοψηφίες, γίνεται τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα εξασφαλίσει τις περισσότερες εγκριτικές ψήφους των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών.

Υιοθετώντας αυτή τη διαδικασία, η Βουλή στις 30 Δεκεμβρίου 1985 εξέλεξε Πρόεδρο του σώματος το Βάσο Λυσσαρίδη. Ο Βάσος Λυσσαρίδης εξελέγη Πρόεδρος του σώματος στην τρίτη κατά σειρά ψηφοφορία που είχε διεξαχθεί για την ανάδειξη Προέδρου της Βουλής, συγκεντρώνοντας 22 ψήφους. Στην ίδια ψηφοφορία ο Γλαύκος Κληρίδης συγκέντρωσε 19 ψήφους και ο Εζεκίας Παπαϊωάννου 14 ψήφους.[3]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία