Οι Κύρτωνες (ή Κυρτώνη) ήταν αρχαία πόλη των Οπούντιων Λοκρών (στην συνέχεια πέρασε στην επικράτεια των Βοιωτών), χτισμένη στις πλαγιές του όρους Χλωμού, στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα το ομώνυμο χωριό. Εικάζεται ότι η αρχαία πόλη βρίσκονταν σε θέση ανατολικότερη του σημερινού χωριού. Μέχρι και σήμερα σώζεται στη περιοχή το Κάστρο της Κυρτώνης στη θέση Πύργος. Πρόκειται για αρχαία οχύρωση, με τετράγωνο πύργο, κτισμένη με λιθόπλινθους, πάχους 1,5 μέτρου. Η πόλη αναφέρεται από τον Παυσανία στα Βοιωτικά[1].

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. [...]Ὑήττου δὲ στάδια ὡς εἴκοσιν ἀπέχουσι Κύρτωνες: τὸ δὲ ἀρχαῖον ὄνομα τῷ πολίσματί φασιν εἶναι Κυρτώνην. ᾤκισται δὲ ἐπὶ ὄρους ὑψηλοῦ, καὶ Ἀπόλλωνός ἐστιν ἐνταῦθα ναός τε καὶ ἄλσος: ἀγάλματα δὲ ὀρθὰ Ἀπόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδός ἐστιν. ἔστι δὲ αὐτόθι καὶ ὕδωρ ψυχρὸν ἐκ πέτρας ἀνερχόμενον: νυμφῶν δὲ ἱερὸν ἐπὶ τῇ πηγῇ καὶ ἄλσος οὐ μέγα ἐστίν, ἥμερα δὲ ὁμοίως πάντα ἐν τῷ ἄλσει δένδραΠαυσανία Ελλάδος Περιήγησις, Βιβλίο Θ', 24,4.